"ויקחו לי" – לשמי

כתוב בפרשת תרומה (שמות כה, ב) "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה". רש"י (שם) אומר "לי" לשמי. וצריך להבין מה מיוחד בתרומה שצריך לשמה?
האלשך והתולדות יצחק שואלים למה כתוב "ויקחו" ולא "ויתנו"? ומתרצים שמי שנותן תרומה הוא נקרא לוקח כיוון שה' הוא כמו אדם חשוב אז כשנותנים לו תרומה מקבלים הנאה.
רב (בב"מ מז.) אומר שאם עושים קניין חליפין בסודר של המקנה – הקניין לא מועיל כי המקנה לא נהנה מזה שהקונה מקבל את הסודר, והר"ן בקידושין (ג.) מסביר שאפילו אם הקונה הוא אדם חשוב המקנה לא נהנה כיוון שהמקנה נותן לקונה את הסודר במתנה ע"מ להחזיר.
לכן רש"י אמר שתרומה צריכה להיות לשמה, כי מי שתורם שלא לשמה אלא ע"מ לקבל שכר הוא כנותן במתנה ע"מ להחזיר אז הוא לא נהנה שה' מקבל ממנו.
אבל זה לא מסתדר עם מה שכתב הקצות (סק"צ סע' ד) שהר"ן התכוון למתנה שנותנים על מנת להחזיר אבל לא מתנה גמורה ע"מ להחזיר (הפוך מהב"ח)

(מובא מההקדמה לשב שמעתתא אות י מר"ת ארי"ה, נשלח ע"י יוסף פרל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שם הוי"ה בתוך המשכן
  • פנים אל מול פנים
  • "מאסת את דבר ה'" - להפטרת זכור
  • ויקחו לי תרומה
  • "ועשית כפרת זהב טהור"
  • האדם בונה את העולם
  • מצוַת בניין בית המקדש
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.