ממי פחדו בני מואב?

הפסוק אומר "ויגר מואב מפני העם…ויקץ מואב מפני בני ישראל".
ידוע, שכל מקום שנאמר "העם" – הכוונה לפחותים ולפשוטים, וכל מקום שנאמר "בני ישראל" – הכוונה למובחרים שבעם. ואם כן, מדוע נקט ברישא "העם" ובסיפא "בני ישראל"?

אלא, באמת מתחילה יראו בני מואב מפני הפשוטים, אשר חשבו את עצמם "כי רב הוא", ולא כיבדו את משה ואת תורתו, ועל כן, היו עלולים להפר את הצו של "אל תצר את מואב". ואולם, לאחר שראו כי עם ישראל כבש מאת האמורי את הטריטוריה אשר נכבשה על ידו ממואב, הבינו כי גם מ"בני ישראל", שומרי התורה והמצוות, יש להם לחשוש – שהרי נמצא ה"היתר" לכבוש את אדמות מואב באופן עקיף… על כן, בסופו של דבר, "ויקץ מואב" – אפילו "מפני בני ישראל".

 (מתוך "פנינים לשבת" ע"פ ותאמר ציון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
 • הנני נותן לו את בריתי שלום
 • מהי אהבה, וחשיבותו של השלום (לשבע ברכות)
 • "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב"
 • לימוד מנהיגות - מבלק
 • מלאך ה' וחרבו שלופה בידו
 • אברהם ובלעם
 • עם מי חטאו בני ישראל בשטים, בנות מואב או בנות מדין?
 • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
  רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.

  כתיבת תגובה