קבלת התורה – מדוע התעקשו הזקנים על הלוחות

מסופר באבות דרבי נתן,שמשה ירד מההר והנה הוא רואה את עם ישראל עובד עבודה זרה אמר משה "כתוב בלוחות לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני והללו עובדים את העגל,לכן לא אתן להם את הלוחות!" מיד קפצו עליו שבעים הזקנים ואמרו לו תביא את הלוחות אמר להם משה מכיוון שכתוב לא יהיה אלוקים אחרים וכו' לא אוכל לתת הלוחות לעם הזה ושבר את הלוחות!

לכאורה מה רוצים שבעים הזקנים ממשה? הרי למשה יש טענה חזקה,חזקה ביותר! הם עובדים אלוקים אחרים ובלוחות כתוב לא יהיה אלוקים אחרים על פני! א"כ מהי טענת שבעים הזקנים?
אלא כשראו שבעים הזקנים שמשה לא רוצה לתת את התורה בגלל הסיבה של לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני באו מיד שבעים הזקנים ותפסו בצד השני של הלוחות ואמרו למשה:"נכון! את הצד שאתה תופס שכתוב בו "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני" את זה באמת אנחנו לא יכולים לקיים, אבל את הצד השני שאנו תופסים שהצד הזה של הלוחות עוסק בבן-אדם לחברו {-לא תחמוד וכו'} את זה כן אנו יכולים לקיים,א"כ תביא את הלוחות!"
אמר להם משה:"תורה, זה או הכל או כלום, אין חצי!!" ושבר את הלוחות!

(נשלח ע"י שיר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שבירת הלוחות והסיבה לכעס
  • "ופני לא יראו" – תקוה בעתיד נסתר
  • שורש מצוות מחצית השקל
  • למה לפרשת כי תשא אין זוג?
  • קידוש ידיים ורגליים
  • כי תשא - ריחוק וקירוב
  • לא תבערו כעס בכל מושבותיכם ביום השבת
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.