רמז לאופן שבו בקע משה רבינו את הים

איתא במדרש שמשה רבינו בקע את הים בשם אדנות ושם הויה. רמז נפלא לכך מהכתוב באותה בקיעה:
"ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו" (פ' בשלח). מי שצריך שיעזר במחשבון.

"הרם את מטך"- הרם כל אות מהמילה "מטך" אות אחת למעלה: "מ"->נ,"ט"->י ,"כ"->ל  = ני"ל = בגימטריא=90.
"ונטה את ידך"- נטה, היינו הורד את אותיות "ידך": "י"->ט,"ד"->ג,"כ"->י = טג"י  בגימטריא= 22.
"על הים"- העלה באות אחת את אותיות "ים": "י"->כ,"מ"->נ =כ"נ בגימטריא= 70.
נחבר את מה שקיבלנו עד כה: 90+22+70=   182

"ובקעהו" חלק ב2!     182/2=91.

חשבו: שם אדנות = 65. שם הוי'ה=26         65+26=  91    !!!!!!

(נשלח ע"י משה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר
  • היציאה ממצרים
  • מורכבות
  • פרשת "בשלח" - יציאת מצרים
  • גימטריה ליציאת מצרים
  • ושם ניסהו
  • מסה ומריבה - על שום מה?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.