הסבר חלום יעקב

ישנם הסברים רבים לחלום יעקב ומשמעותו. האברבנל מביא שמונה פירושים שונים לחלום יעקב, כמו ההסבר של רש"י שהקב"ה הראה ליעקב את חשיבות ארץ ישראל בכך שהראה לו את מלאכי א"י עולים ומלאכי חו"ל יורדים ללוות את יעקב מכאן והלאה או כמו פירושו של רבי אלעזר הגדול שהמלאכים היו שריהם של ארבע המלכויות והקב"ה הראה לו  כיצד הם יעלו וירדו בעולם ועם ישראל ישמר, ועוד רבים.
האברבנל טוען שמה שמפריע לו בכל הפירושים הללו זה שהם לא חייבים היו להנתן דווקא ליעקב. כל אחד מהמסרים והנבואות שאפשר לפרש לכאורה על חלום יעקב היו יכולים גם להנתן לאברהם או ליצחק בשלב זה או אחר, אם כך מדוע הם מעולם לא חלמו על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה?

לכן מפרש האברבנל פירוש שמתאים ליעקב ולמקום ולזמן ההוא.
יעקב ברח והיה מפחד שעשו יהרוג אותו. הוא היה עני ודל ויתכן שכבר התחרט על כך שסיכן את עצמו בלקיחת הברכות וחשב שאולי לא היה הדבר נכון בעיני ה' ועכשיו יביא עליו ה' קללה ולא ברכה. לכן סיבב ה' שיגיע לאותו מקום בהר המוריה (כמו שידוע ש"המקום" שאליו כתוב הגיע יעקב היה אותו "המקום" שראה אברהם ובו עקד את יצחק וזהו הר המוריה שבו המקדש), והראהו בחלום בנבואה את קיום הברכות, והבטיח לו שלא יפחד מעשו.
הברכה שנתן ה' לאברהם ושאותה העביר הלאה יצחק הייתה מורכבת משלושה חלקים: (1) דבקות ההשגחה והשפע שינתן לו ולזרעו (2) ירושת הארץ (3)  ריבוי זרעו.
על הדבר הראשון הראה ה' ליעקב את הסולם שמגיע מהארץ לשמים לומר לו שבמקום הזה יבנה המקדש שם יהיה השפע והדבקות של ההשגחה בעם ישראל, ובגלל הקשר החשוב שיהיה במקום הזה יעלו וירדו שם מלאכים שהם עולים עם ריח הקרבנות ועם התפילות שעולות משם ויורדים להושיע להציל ולהשפיע טוב על ישראל. וגם אמר "והנה ה' ניצב עליו" ואמר "אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק" להגיד לו שה' משגיח עליו ושכל הברכות של אברהם (שעליו כתב "אביך" לומר שהוא – יעקב – ירש את יעודו) ושל יצחק יתקיימו בידו.
על הדבר השני נאמר ליעקב ש"הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך" – שלמרות שיעקב שוכב עכשיו על הארץ ללא בגדים ולבוש, בקור, הארץ עליה הוא שוכב היא לפחות שלו ולא של אחר. "לך אתננה" – כבר נקבע בבית דין של מעלה שהיא שלך.
ועל הדבר השלישי אמר לו "והיה זרעך כעפר הארץ" שלא יצטער על כך שהוא בורח מבית אביו כי בכך שילך לחרן ולשכם יתקיים בו "ופרצת", ויוולדו לו ילדים רבים שאיתם "יפרוץ" אנה ואנה באיזור, וגם שיהיו נחלקים לארבע כנפות הארץ בדגלים – "ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

וכך, חלום יעקב בא להרגיע אותו להבטיח לו שהברכה תתקיים בו ושעשו לא יפגע בו, ובעתיד יזכה ישראל להשגחה ושפע, לארץ ישראל, ולריבוי גדול.

(על פי פירוש אברבנל על התורה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • סולם יעקב והאדם הפרטי
  • ההתמודדות הפיזית עם הווייתו של העולם
  • "אכן, יש ה' במקום הזה"
  • היכן היא בית אל?
  • מדוע התייעץ יעקב בנשותיו?
  • חזרת יעקב על עקביו – מדוע?
  • קפיצת הדרך ותפילת ערבית
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.