כיצד הפסיד עפרון 600 שקלים

אברהם אבינו משלם לעפרון ארבע מאות שקל, לא בשקלים פשוטים ורגילים, אלא בשקלים גדולים וקנטרים, וכמו שמבאר רש"י: "עובר לסוחר, שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקום ששקליהן גדולים שהן קנטרין".

ומנין הגיעו לאברהם אבינו אותם שקלים? אלא אומרים חז"ל, בשעה שאבימלך נתן פיצויים לשרה הוא שילם לה אלף כסף, ונתן לאברהם שק מלא מאותם שקלים, כמו שכתוב (בראשית כ' ט"ז):"ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל ונכחת",והשקלים שהיו אצל אבימלך לא היו פשוטים אלא גדולים כפי שיש למלכים.

אך אברהם לא רצה מתנה זו (אאע"ה לא רצה כלל לקחת כסף מאנשים, ולכן הוא אמר למלך סדום "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם"), ולקח את הכסף רק כדי לא לפגוע בכבודו של אבימלך, והמתין לראות מה יעשה בכסף זה, וכשבאה לידו קניית המערה מעפרון הוא שילם מאותו השק, ואמר אברהם לעפרון טול את כל השק כמו שהוא עם כל מה שבתוכו, כי לא רצה ליהנות מכסף שקבל על כורחו מאבימלך. אבל עפרון היה רע עין וביקש מאברהם שישקול לו את השקלים, כי אולי אין בשק אלא מעט שקלים מלמעלה אבל כולו מלא עפר ואבנים, ובגלל תאוותו, רוע עינו ועקשנותו הפסיד עפרון שש מאות שקלים ולא קיבל אלא ארבע מאות שקלים בלבד (ומשום כך כתוב כאן שמו חסר וא"ו, למרות שבכל הפרשה שמו כתוב עם וא"ו).

(מתוך שיעור של הגאון הרב מרדכי אליהו, מתוך אתר ישיבה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • נחשו של אליעזר
  • ניחוש ומציאת בן זוג
  • חיי שרה - פיתוח אישיות ע"פ המודל הנכון בתורה
  • "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" (כג, ב)
  • מדוע לא בירך אברהם את יצחק?
  • השדה והמערה: יצחק בארץ
  • "הוא ישלח מלאכו לפניך" – על חובת האדם להתאמץ
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.