"עם סגולות"

אנו ידועים כעם שאוהב סגולות, די מלהציץ על עלוני התרמה למניהם, או לתשדירים שונים, כדי להבחין שכנראה זה עושה לנו משהו. יין מבורך, סכין לחלות בעל סגולות נפלאות, מים קדושים, ועוד ועוד.. ורק מי שהרגע יתקשר.. יזכה לקבל את האחרונים.. ואם תפספסו.. לכו תדעו איך תבוא הברכה לביתכם.

אך ראו זה פלא, היינו מצפים שלעם רוחני שכזה, יהיה אלמנטים הסטורים, בעל משקל "סגולי" משמעותי. לא נראה לכם שקריאת תהילים ארבעים יום רצופים בקברו של משה רבינו "ששקול כנגד כל ישראל" היה יכול להיות מדהים!.. או שמא, עשרה רבנים יתפללו עבורכם בהר סיני כל יום, שנה שלמה, ולבטח תזכו לישועה עוד השנה.. אך כמה חבל שאין אנו יודעים היכן הר סיני נמצא בדיוק, וכן "לא ידע איש את קבורתו (של משה) עד היום הזה" מדוע הקב"ה מסתיר מאיתנו מקומות אלו? מדוע עוד לפני מתן תורה, ה' הורה "במשוך היובל המה יעלו בהר" רגע אחרי מתן תורה כל חיה ובהמה יכלה לעלות לרעות בהר, כך ראוי לנהוג בהר הקדוש ביותר לעם היהודי? במקום בו נבחרנו להיות לו לעם סגולה??

לכל אחד מאיתנו יש מערכת חיצונית, ומערכת פנימית. מערכות אלו מתפקדות במקביל, אך אינם מתפקדות בעת ובעונה אחת. אם נתפעל מאוד ממשהו חיצוני, יהיה קשה להעיר את ההבנה הפנימית העמוקה שלנו. אך אם נתכנס ונתמקד בתוכן, במהות, ברגשות, המערכות הפנימיות שלנו יתעוררו, ואז לא יהיה לנו כל כך אכפת, כיצד זה "נראה" ברובד החיצוני.  

הקב"ה חפץ שמשאבינו יהיו מכוונים פנימה. שהמיקוד יהיה לתוכן, ולא לצורה. כדי שנתמקד בהשראת השכינה, ובמתן התורה, שהיתה על הר סיני, חייבים להסיר את המיקוד מההר,  הוא לא קדוש! התוכן שבו הוא הקדוש! אם ההר היה ערך, היינו הופכים את ההר למטרה, ושוכחים את תוכנו. היינו עולים לקברו של משה, ומשוכנעים ש"המקום הקדוש" יועיל לנו גם אם לא נדבק בדרכו של "האיש הקדוש" משום כך מקומות אלו עלומים, ופתוחים לכל, ולנו לא נותר ברירה אלא לחפש את "מה היה שם" ולא את ה"איפה זה"

 ואם "בסגולת אמת" חשקה נפשכם, סגולה להנצל מן הפורענות ומן המזיקים. הנה לכם סגולה חדשה, מתחבאת אי שם בסוף הפרשה, לא נעשה בה שימוש מספיק, ויש במלאי די והותר לכולם.. סגולת "ברזלו של המזבח" "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית (אבנים מסותות)כי חרבך הנפת עליה ותחללה" מבאר רש"י בשם המדרש "שהמזבח מטיל שלום, בין ישראל לאביהם שבשמים, לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל. והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות, ולא מדברות,  על ידי שמטילות שלום, אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל..המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחבירו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות"   

(הרב אברהם רינת)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • כי כבד ממך הדבר
  • ממלכת כהנים וגוי קדוש
  • מניעות בעבודת ה'
  • בית המקדש ובית המדרש
  • "שמעו ותחי נפשכם"
  • מצות האמונה
  • "שמע בקולי איעצך" – תבונת מקבל העצה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.