כוח הדיבור

בלק  פחד וביקש דרך להביס את ישראל. הוא לא פנה למומחי צבא כי אם אל בלעם. וכי מה כוח יש בו בבלעם להילחם בישראל? אכן, יש בו כוח וכוחו בפיו – "כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר" (כב,ו).
לפעמים כוח הדיבור גדול יותר מהכוח שבמעשה.

גם מי שנכנס למצוות, הרי הוא מעתה מצווה ועושה.
בתרי"ג המצוות, יש שלושה סוגים, כדברי ראב"ע: "וכל המצוות על שלושה דברים: האחת מצוות הלב; והשנייה מצוות הלשון; והשלישי מצוות עשה" (שמות כ,ב).
מכלל מצוות שבדיבור – קריאת שמע, והיא הראשונה שאותה מקיים ילד שנכנס לבר מצווה, שכן מיד בליל היכנסו למצוות, הוא קורא קריאת שמע של ערבית ומקבל בכך על עצמו עול מלכות שמיים. כמו שאמר רבי צדוק הכהן מלובלין: "מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה בן י"ג שנים היא קריאת שמע של ערבית" (צדקת הצדיק, ד. וזו מסורת שרווחת ג"כ בשם הגר"א).

ממתי שנעשה הילד בר מצווה, גם לו יש כוח בפיו לפעול בעולם, ובעזרת כוחו של הדיבור, בין השאר, הוא יכול לברך ולהיטיב.

(מתוך שבת בשבתו, הרב יהודה שביב)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
 • ענבי הגפן
 • מדוע פחד מואב מישראל?
 • אמירת 'מה טובו אהליך' תפילת שחרית
 • מי באמת עמד מאחורי עצת בלעם?
 • כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה
 • וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱ-לֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה
 • מה עלה בגורל אתונו של בלעם ולמה?
 • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
  רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.

  כתיבת תגובה