מדוע נכרתה הברית דווקא עם הקשת בענן?

שואל האברבנאל מספר שאלות על הברית שכורת ה' בעזרת האות של קשת בענן.
קודם כל, מדוע הקשת? הלא הקשת היא תופעת טבע טבעית, שכבר הייתה קיימת בעולם לפני כן (כמו שאומרת המשנה שהיא נבראה "בין השמשות") ואין בה שום חידוש.ואם כן, מה הברית שנעשתה בה? הלא אות ברית חייבת לכלול איזשהו חידוש, כמו גל ומצבה שמעמידים בני אדם או שבע כבשות הצאן שאברהם הציב לבדן. אם אין שום חידוש וזו תופעת טבע שהייתה כבר לפני המבול – כיצד כורתים איתה ברית?
מלבד זאת, העיתוי שבו מופיעה קשת אינו תואם את מטרתה. להיפך, הקשת מופיעה רק כאשר מבול אינו צפוי על הארץ – כאשר יש מעט עננים ומעט שמש. אבל כאשר כל השמיים מכוסים עננים, שהיינו מצפים שאז יופיע האות שירגיע את המין האנושי שלא הולך להיות מבול – אז הרי לא יתכן שתופיע הקשת!

מסביר האברבנאל, לשיטתו, שהיה חידוש בעולם שבזכותו החלה להראות הקשת. עד תקופת המבול, האד שעל המן הארץ והעננים שנוצרו בעקבותיו היו מאוד "עבים" ומרובים. כמו שכתוב "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה" – שמרוב שהיתה הארץ שמנה ודשנה, אד אחד בכמות מעטה שהיה יוצא, היה מספיק להשקות את כל האדמה, והעננים שהיו נוצרים ממנו היו עבים וגסים, והשמש לא יכלה כלל לעבור מהם, ולכן מעולם לא נראתה באמת הקשת. כאשר הקב"ה ריחם על הארץ אחרי המבול הוא גם הפך את העננים לדקים ועדינים יותר ורק אז בעצם לראשונה נראתה הקשת על הארץ. זו משמעות המשנה שהקשת "נוצרה בין השמשות". כל הדברים שנוצרו "בין השמשות" כמו אילו של יצחק והבאר ופי הארץ ופי האתון, אין הכוונה שנוצרו אז בפועל, אלא שהקב"ה שם אותם בכוח (בפוטנציאל) בעולם כדי שיופיעו במציאות בזמן המתאים. וזה היה עניין אות הברית, שהקב"ה עשה שינוי במציאות העולם, ובעקבות שינוי זה מאז נראתה גם הקשת בענן.
וכך הקשת נראית רק כאשר האוויר מתענן מעט ("והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן"), כאשר יש לחות העומדת באוויר הארץ. כי העננים עצמם לעיתים הינם כה רחוקים ודקים שלא יראו על ידי האדם, ולכן הקשת לא נראית כאשר יש ענן בשמיים, אלא כאשר יש ענן דק "על הארץ" – באוויר הקרוב אלינו. הקשת גם נראית רק כאשר רק חלק מהארץ מעונן וחלק לא מעונן. כאשר יש עננים על פני כל הארץ לא ניתן לראות קשת כי השמש לא עוברת .אומר בזה הקב"ה לאנושות, שמעכשיו כמו שהקשת נראית רק כאשר הענן הוא חלקי, מעכשיו לא ישתתף כל המין האנושי בחטא אחד כולל, כמו בדור המבול. לעיתים תהיה קבוצה זו אחרת שתחטא, כמו סדום, ולהם יגיע עונשם הספציפי, אבל לא יהיה עונש כולל ומשותף לכל האנושות החל מעכשיו. כמו שהמטר מעכשיו ימטיר רק על חלק מהארץ – ואז תתראה הקשת.

(על פי האברבנאל על התורה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הקשר בין המבול להר סיני
  • מה הקשר בין חמס לעריות?
  • ומחיתי את כל היקום- עתיד הוא לקום!
  • על הכפילות שבסיפור המבול
  • איש גֹּדֵר גָּדֵר ועמד בפרץ
  • אחדות ואינדיבידואליזם
  • שימו לב אל הנשמה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.