הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול

איתא בספרים שכשבא הנחש להחטיא את חוה עמד לימינו השטן, הלא הוא הס"מ.
ידוע שיש בלשון הקודש אותיות טובות ולא טובות. במילה "נחש" האות נ' טובה (חמישים שערי בינה,  וכו') כנ"ל ש' (ש' שבתפילין, שם ש-ד-י וכו'). לעומתן ח=חטא.
גם בשמו של הס"מ זוג האותיות הראשונות לא טובות וזוג האחרונות טובות.
בפרשת נח כתיב: "כי מלאה הארץ חמ"ס" חמס הן האותיות הלא טובות שבשמותיהם של הס"מ והנחש.
(משמע שחטא אדה"ר הוליד את הפגם של דור המבול)
ואילו התיקון היה "עשה לך תיבת עצי גופר… 300 אמה (ש') אורך התיבה, 50 אמה (נ') רוחבה ושלושים אמה (ל') קומתה… ואל אמה (1=א') תכלנה מלמעלה"
מידות התיבה היו של האותיות הטובות שבשמות הס"מ והנחש.

(נשלח ע"י רפאל גנץ. מובא מפי השמועה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אדם ונח
  • על המלבוש – לפרשת בראשית
  • מדוע נמנעה מהאדם אכילת עץ הדעת?
  • זהירות, אחדות לפניך!
  • רמז לאדם בבריאת העולם
  • ומחיתי את כל היקום- עתיד הוא לקום!
  • מדוע נחתם דינם על הגזל?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.