אברהם ובלעם

במסכת אבות נאמר ששלוש מידות אפיינו את תלמידיו של אברהם אבינו, ומנגד שלשה מידות אפיינו את תלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, רוח נמוכה, ונפש שפלה מידות תלמידיו של אברהם אבינו, ועין רעה, רוח גבוהה, ונפש רחבה מידות תלמידיו של בלעם הרשע.

ישנן סיבות רבות להשוואה דווקא בין אברהם לבלעם. אחת מהן היא ההקבלה בין האופן שבו אברהם יוצא לימולי מצוות ה' והאופן שבו בלעם יוצא לקלל את ישראל. בעוד אברהם קם מוקדם בבוקר – "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו" – ובעצמו חובש את חמורו, למטרה טובה, בלעם ברוב רצון לקלל גם הוא – "יקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו" – גם הוא בעצמו.אצל אברהם האהבה הניעה אותו "לקלקל את השורה". אצל בלעם היתה זו השנאה. (רש"י)

הבדל נוסף אבל שניתן לראות הינו זה:
אתון  וחמור מייצגים אתהמציאות החומרית , המציאות הפשוטה, הגסה שקיימת בעולם הקטנות האנושית. שניהם רוכבים על חמור, אבל, אומר המהר"ל  שאברהם רוכב על חמור ובלעם רוכב על אתון.
בלעם, מתחבר לאתונו (כמו שאומר המדרש ש "בלעם בא על אתונו"),
אבל אברהם רוכב על חמור. אין זיקה חומרית בין אברהם לחמור, אין חיבור חומרי ביניהם.ההתעלות של אברהם לא גורמת לו לזלזול בחומר או לייאוש בחומר, שמוביל בסוף לשיתוף פעולה עם החומר.

אברהם רוכב על חמור זכר, בלי להתחבר אליו. הוא מנהיג אותו, הוא יודע שהעולם הזה נברא על ידי ריבונו של עולם, עם כל החומר שבו, ואם הוא נוצר על ידי ריבונו של עולם כנראה שאפשר לעשות איתו משהו, כנראה שאפשר להוביל אותו לאיזשהו מקום אם נתעלה מעליו, צריך סובלנות, וזה מה שמוליד עין טובה, רוח נמוכה, ונפש שפלה.

(ע"פ שיעור של הרב קשטיאל, באתר בני דוד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
 • המלחמה התמידית באידיאולוגיה של פעור
 • מלאך ה' וחרבו שלופה בידו
 • נבואתו של בלעם
 • מה עלה בגורל אתונו של בלעם ולמה?
 • "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב" (כד, יג)
 • חד הפעמיות של בלעם
 • קנאים פוגעים בו
 • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
  רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.

  כתיבת תגובה