נחת הרוח בין בני הזוג

אם החתן עושה נחת רוח לשם ולכלה (ראה היפוך אותיות (חתן=נחת)
הכלה תיתן לו את הכל (ראה היפוך אותיות כלה=הכל)

(נשלח ע"י ראובן יעקובי)