הלימוד בסדר העליות לתורה

עליית הכהן מלוה את כל בריאת העולם בפרשת "בראשית" מהיום הראשון עד יום השבת בו שבת אלוקים מכל מלאכתו. בלא מעט פרשות יש כמה עולים בכל עניין או סיפור שהתורה מוסרת לנו וניסיתי לחשוב מה ניתן ללמוד מכאן ואז נזכרתי בדברי הרב שאמר שהכהן מסמל את החסד והלוי את הגבורה והרי ידוע שניסה הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין וראה שאינו יכול להתקיים ושיתף מידת הרחמים (חסד), כפי שבא לידי ביטוי בצורה סמלית בעליית הכהן שמלוה באופן בלעדי את קריאת התורה שמתארת את בריאת העולם. הרב יצחק דניאל חולק על כך באומרו שבקרב קהילות מסוימות נהוג לקרוא על היום הראשון בבריאת העולם עם העולה הראשון, היום השני עם העולה השני, וכך הלאה על זה הדרך כשבזמן שהשביעי עולה קוראים מיום השבת עד לסוף הפרשה, ואם יורשה לי הקטן לסבור שדבריו של הרב שליט"א אינם עומדים בסתירה עם הנאמר לעיל מאחר ויש שבעים פנים לתורה וארבעה חלקים בפרד"ס מהם מתקבלים 280 צדדים לאמת האלוקית מבלי שאף אחד סותר את השני אלא הם משלימים זה את זה, כשכל צד מלמד על דברים אחרים וגם מהמנהג שהרב יצחק דניאל הציג ניתן ללמוד דברים נוספים כמו על האהבה האדירה שיש לקב"ה כלפי כל אחד מבניו ובנותיו והכבוד שהוא רוחש כלפיהם שהרי כל אדם הוא עולם ומלואו ועליו לדעת שבשבילו נברא העולם, ולכל אדם חלק חשוב בבריאת העולם שעדיין לא הסתיימה מאחר ואנו עדיין ביום השישי לבריאה, ואכן יש הרבה מצוות שעל האדם שמקיימן מעלה הכתוב שהוא שותף למעשה בראשית כמו בקידוש של שבת ובבניית סוכה.

(נשלח ע"י ברוך עינב)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על הקושי לשלוט בכעס בזמן אמת
  • הבדלה טובה והבדלה שאינה טובה
  • אדם ועולם הטבע
  • עבודת האדם
  • הקשר העל טבעי בין עם ישראל לשבת קודש
  • "כי שבעתיים יקם קין ולמך שבעים ושבעה"- גדולתה של ההודאה
  • כתנות עור ועלה תאנה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.