כי מפריס פרסה הוא… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם (יא,ז)

כי מפריס פרסה הוא… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם (יא,ז)
פעם אחת, הגיע הצדיק רבי מאיר מפרימישלן, לביתו של יהודי עשיר, ובקש ממנו צדקה למען עניין חשוב, גביר זה מפורסם היה בידו הקפוצה שאין הוא נותן מעות לצדקה.
יסלח לי הרבי – אמר העשיר – השעה דחוקה לי וממהר אני לבית המדרש!…
דע לך – אמר הרבי – על אלה הדומים לך נאמר בפסוק: "כי מפריס פרסה הוא… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם".
"כי מפריס פרסה הוא" – אין תועלת בפסיעותיו של אדם, ואפילו ממהר הוא לבית המדרש, "והוא גרה לא יגר" – אין הוא מגיר (מפריש) מכספו לצדקה, "טמא הוא לכם" !
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מדוע אסורה החסידה
  • ואת הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה טמאה היא לכם (שמיני יא-ו)
  • "אל תרא יין כי יתאדם"
  • הכנסת אורחים - את החזיר כי מפריס פרסה הוא...
  • בשגרה ובחידוש
  • שני חוטין של אש שרפום
  • "וידם אהרון"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.