ארבעת המינים של ילדינו

הדפסה הדפסה

"אין זו מלאכה להרחיק אדם,
זוהי מלאכה לקרב ולרומם האדם".
(ר' נחמן מברסלב)

 על האדם להשתדל שכל מעשיו יצטיינו באיכות, שהפעולות שהוא עושה בחייו תהיינה בבחינת "הדר", כפי שדורשת מצות נטילת ארבעת המינים.

כשם שארבעת המינים מהווים מבחינת קיום המצווה יחידה אחת, ולא ניתן לקיים את המצוה ללא אחד מהם, כך גם כל השכבות המרכיבות את עם ישראל וכל סוגי האנשים המצויים בו, משלימים האחד את רעהו. מצוות ארבעת המינים מרמזת לארבע שכבות הציבור שמהן מורכב עם ישראל. כולם יחד נושאים בעול שליחותו ההיסטורית.

האתרוג, שיש בו טעם וריח, רומז לאותם אנשים שיש בהם גם חכמה וגם מעשים, הדר הם לכל רואיהם, בדרכיהם הישרות והמתוקנות ובחכמת התורה שבהם.

ההדס מכוון כנגד אותם אנשים נפלאים שיש בהם מעשים טובים, ריחם הטוב נודף למרחוק, אך הם לא זכו לטעמה הערב של חכמת התורה.

הלולב, שבא מעץ התמר הערב יש בו טעם, הוא כנגד אותם אנשים שיש בהם חכמה אך אין בהם מעשים, ריחם אינו ערב, ואין רוח הבריות נוחה מהם.

וישנם גם כאלו, חסרי טעם וחסרי ריח, בדומה לערבה. אין בהם לא חכמה ולא מעשים, חייהם נעדרי תוכן.

ובכל זאת, בהגיע חג הסוכות, כולם שווים לטובה, הם נאגדים באגודה אחת, ומונפים בחיבה של קודש מעלה ומטה ולכל ארבע רוחות השמים.

דומה כי יש במצווה מיוחדת זו לימוד גדול, הן לכל אדם במישור הכלל ישראלי, והן במישור המשפחתי.

בכל משפחה כוחות שונים, כל ילד וכוחותיו, כל ילד וכשרונותיו, וכל אחד מהם בדרך בה בחר לו. לא תמיד אנחנו מסכימים עם הדרך, לא בהכרח שהדרך בה הוא בחר לצעוד מהווה מיצוי לכשרונותיו וליכולתו, ובהחלט שאין חובה לאהוב את דרכו.

אך הוא נותר חלק מהמשפחה, הוא מהווה יחידה בתוך הפסיפס המגוון שממנה מורכבת המשפחה על כוחותיה. ככזה גם שמור לו מקום של כבוד כיחידה עצמאית השייכת למשפחה. בלעדיו, תהיה המשפחה חסרה מרכיב חשוב ושוב לא תהיה מושלמת. עם חסרונו של אחד ממרכיביה, תמצא המשפחתיות פגומה.

כהורים, חובה עלינו לזכור, לכבד את כל אחד מילדינו כמות שהוא, על מעלותיו ומגרעותיו, כישוריו וכוחותיו, לייחד לו מקום בלבנו, ולדעת שהוא חלק מאיתנו לטוב ולרע. וכל עוד הוא מצוי במסגרת המשפחתית, מקומו איתן וכוחו רב.

בדיוק כבארבעת המינים, שאילו חסר אחד מהם, אפילו תהיה זו הערבה, תהיה המצוה פגומה ובלתי שלימה. כי שלושת המינים גם אם משובחים הם, עדיין אין בהם שלימות, כל עוד הערבה איננה, כך גם במשפחתיות.

כשההורים משדרים תחושה זו לכל אחד מילדי הבית, שמקומו איתן, כבודו במקומו מונח וחשיבותו ידועה, או אז עתידה גם הערבה להעלות ריח ניחוח, ואפילו להוציא פירות שטעמן הערב יהיה מתוק מדבש.

בעולם מצויים בני אדם מכל הסוגים והגוונים עד לאין ספור. כל אחד מצוייד בכשרונות משלו ובאפשרויות ייחודיות לתרום לחברה האנושית ולעבודת ה'. אולם קיימת דרישה אחת המשותפת לכולם: על האדם להשתדל שכל מעשיו יצטיינו באיכות, שהפעולות שהוא עושה בחייו תהיינה בבחינת "הדר", כפי שדורשת מצות נטילת ארבעת המינים.

(מובא ונערך ע"י דניאל באבאייב מגדולי דורינו. ב"ה מוקדש להצלחת חינוך ילדינו בנחת רוח יהודי בכל בית ישראל! )

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בין יום הכיפורים לסוכות - והמשפחה
  • הבטחה/אבטחה אלוקית - שמירת רכוש העולים לרגל
  • קצרצרים לסוכות
  • להיות שיכור ולא מיין בשמחת בית השואבה
  • "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"
  • הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת
  • הקשר בין סוכות למגילת קהלת
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.