חג הסוכות הוא תכלית הרגלים

"חג הסוכות קרוי "זמן שמחתנו", ואף שמצות השמחה הנה בכל הרגלים, בחג הסוכות יש להדגיש ביותר את שמחתנו בה', והסיבה לכך להיות שחג הסוכות הינו זכר לענני כבוד שסוככו עלינו במדבר, וחיינו שם מליוני בני אדם באופן שלא חסר לנו דבר, ואף שמקום זה היה נטול כל סיבה טבעית להתקיים בו. שם דאג לנו הבורא עד השמלה, ועד הנעליים שלנו, וכנאמר: "שמלתך לא בלתה…", נעלך לא בלתה…", זה ארבעים שנה…" ארבעים שנה לא הוצרכו בני ישראל לא לסנדלים ולא לחייטים, אף לא למקלחות, כמובא בפרקי דרבי אליעזר: "דור המדבר לא שלטה בהם כנה בחייהם ולא רימה במותם".

חג הסוכות הוא תכלית הרגלים, רגל ראשון הוא פסח – חג האמונה בו רכשנו את יסודות האמונה בה' . רגל שני – חג השבועות בו קבלנו תורה, אולם גם עם אמונה וגם עם ידיעת התורה לא מגיע האדם לתכליתו מבלי השמחה בה' ולהתענג עליו. בסוכות, בהליכה במדבר תחת ענני כבוד, הגענו לתכלית המבוקש והנדרש מאתנו, והוא תכלית כל התורה כולא כלשון הגר"א (משלי כה) -"הביטחון בה' בכל מצב, וגם כאשר אין הסיבות הטבעיות תחת ידינו."

(מובא ע"י באבאייב דניאל מדברי הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א ומוקדש ב"ה לביטחון ואמונה שלימה של עם ישראל בבורא עולם)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • לאכול מצות בחג סוכות?!
  • "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל"
  • על סוכות כנגד כל חיי האדם
  • "לא יום ולא לילה" - נס וטבע בחג הסוכות
  • מתוהו הנפילות למעמקי תהומות התשובה
  • על חג הסוכות - "זמן שמחתנו"
  • ארבעת המינים של ילדינו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.