גאווה או ענווה

אמר פעם ר' שמחה בונם מפשיסחא-הסבא מקלם, אימרה יפה, נכונה ואמיתית:

"לעולם יהיו לו לאדם שני כיסים, באחד מונח המאמר 'אנכי עפר' ובשני 'בשבילי נברא העולם' " .

 

אחת המידות השליליות היא מידת הגאווה. התורה מזהירה על כך בפרשת השבוע: "הישמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום…ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות כיום הזה" (פסוקים י"א-י"ח).

מי שמתגאה רואה את עצמו במרכז ומתמקד בערכו העצום ובחשיבותו רבה, על חשבון מקומו של בורא עולם.

בספר "אורחות צדיקים" מוסבר כי הגאווה מתחלקת לשני חלקים: גאוות האדם על גופו ויופיו, וגאוות האדם על מעשיו וחכמתו. מחבר האלמוני של הספר מדגיש כי אנחנו מחויבים:

"שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה, בגלוי ובסתר, וכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד".

 

לאור זאת עלינו להתמודד עם שתי שאלות:

א) כיצד זוכים למידת הענווה?

ב) האם ענווה פירושה התבטלות עצמית ו'מחיקת' ערכך?

הרמח"ל, בספרו "מסילת ישרים" (פרק כ"ג), מכוון אותנו כי יש לרכוש את מידת הענווה בשתי דרכים: "הרגילות וההתבוננות". הרגילות היא לסגל לעצמך אורח חיים ודרכי התנהגות צנועים ופשוטים. ההתבוננות היא התודעה בעניין מגבלותיו של האדם וקטנותו.

 

האם לאור הדברים הנ"ל אין מקום לכשרונות עצמיים, להכרה עצמית בכישוריו של האדם ולהגשמת הישגים?

התשובה שלילית. מסביר הר"ן בדרשותיו כי התורה איננה אוסרת על האדם להכיר בערך עצמו. הבעיה נוצרת כאשר אדם מייחס את כל הכוחות והכשרונות לעצמו בלבד. אך כאשר אדם זוכר כי מקור כוחותיו הוא בורא העולם, מותר לו להכיר בערכו העצמי ויכולותיו, ואין סכנה כי יגלוש לגאווה מיותרת.

 

(מובא ונערך ע"י דניאל באבאייב מדברי הרב יוני לביא שליט"א. ומוקדש ב"ה לעבודה ותיקון המידות שלנו ולקירוב הגאולה השלימה במהירה בימינו אמן!)

 

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן" – על המן כמבחן
  • ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמים לרוב
  • "שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו"
  • "פן תרבה עליך חית השדה"
  • כי אם ליראה את ה' אלוהיך
  • איסור גאווה מן התורה – מניין?
  • הילת התפילין
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.