"ואת החזיר… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם" (יא, ז)

הדפסה הדפסה
"ואת החזיר… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם" (יא, ז)
מובא בספרים מדרש חז"ל, שלעתיד לבוא יחזור החזיר להיות מותר. ולא שהתורה תשתנה חלילה – "זאת התורה לא תהא מוחלפת" – אלא שטבעו של החזיר ישתנה והוא יתחיל להעלות גרה.
זהו שמרמז כאן הכתוב: "והוא גרה לא יגר" כלומר, תנאי הוא הדבר, כל זמן שלא יגר יהא אסור, אבל לכשישתנה טבעו ויעלה גרה יהא מותר.
מקור: "אור החיים"
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אי אתה מצווה אותי אלא על ישראל"
  • וביום השמיני ימול בשר ערלתו (שמני יב-ג)
  • את מי באמת האדם נדרש להקריב?
  • שני חוטין של אש שרפום
  • "ויקריבו לפני ה' אש זרה... ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם" (שמיני י א-ב)
  • ואם נפש אחת תחטא
  • היום השמיני למילואים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.