"ואת החזיר… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם" (יא, ז)

הדפסה הדפסה
"ואת החזיר… והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם" (יא, ז)
מובא בספרים מדרש חז"ל, שלעתיד לבוא יחזור החזיר להיות מותר. ולא שהתורה תשתנה חלילה – "זאת התורה לא תהא מוחלפת" – אלא שטבעו של החזיר ישתנה והוא יתחיל להעלות גרה.
זהו שמרמז כאן הכתוב: "והוא גרה לא יגר" כלומר, תנאי הוא הדבר, כל זמן שלא יגר יהא אסור, אבל לכשישתנה טבעו ויעלה גרה יהא מותר.
מקור: "אור החיים"
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • נדב ואביהו
  • מסר פרשיות הטומאה
  • "אל תרא יין כי יתאדם"
  • קרבנות יחיד וקרבנות ציבור
  • "קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה" (ט, ב)
  • ויקרא - קירוב והקרבה
  • ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט,ה)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.