תפקיד הבית בעיצוב הדמות

על סיפון מטוס זה שהו בעת החטיפה, בין היתר, גם בני משפחת הוטנר. הגאון הנודע הרב יצחק הוטנר זצ"ל, מחבר ספרי המחשבה 'פחד יצחק' ורעייתו, בתם ובעלה הרב יונתן דייויד.

כשנחטף המטוס, בו שהה הרב יצחק הוטנר זצ"ל, הורכבו החוטפים ממחבלים ערבים ומטרוריסטים גרמניים. בניגוד לפלשתינאים שהפגינו רישעות ואכזריות מרובה, הפגינו השובים הגרמנים יחס של דרך ארץ בפני הרב יצחק הוטנר זצ"ל, כשדמותו הרבנית עוררה בהם כבוד והערכה. באותם ימים תהה ה'פחד יצחק' מדוע הישמעאלי אינו מסוגל לכבד אויב. נכון, הם חטפו יהודים כדי לנסות ולשחרר במשא ומתן מחבלים הכלואים בישראל. אך מדוע הם, הפלשתינאים, אינם מסוגלים להתנהג לשבויים בדרך ארץ ובכבוד?

והרב הוטנר זצ"ל השיב שמקור התסביך הערבי סביב כבוד ובזיון, נובע מ"גרש את האמה ובנה". ההשפלה ותחושת אי הכבוד העצמי שישמעאל עבר ב"גירוש האמה ובנה" הטביע בנפשו חותם שהשריש בקרבו את תחושת הנחיתות לדורות. "עשיו האָט גֵיהאַט אַוַורִימעֶר שְׁטוּב…" ("לעשיו היה בית חם"), יצחק אביו אהב אותו"…, אמר הגר"י הוטנר זצ"ל והרחיב על כך את היריעה בספרו.

כל מחנך באשר הוא, בפרט מחנכי גיל העשרה, נערים תוססים ומלאי מרץ נעורים, יכולים לזהות בקלות את הבתים מהם הגיעו הנערים. כאשר הבית חם ויציב וההורים מעניקים הרבה חום ואהבה לילדיהם, מקדישים להם תשומת לב ומתעניינים בתכיפות בשלומם הגשמי והרוחני, הדבר משפיע באופן ישיר על הצאצאים. כשילד או נער אוכל ארוחת צהרים מזינה וטובה, כשהוריו מפקחים על אורח חייו בנעימות רבה ומקדישים לו, בסבלנות ואכפתיות, זמן, הרי נפשו יציבה ובריאה ומכאן ניתן להפיח בלבבו אהבת תורה ויראת שמים.

נכון, ההורים אינם הכל. ישנם רבים שהוריהם השקיעו בהם כל מאמץ, סבלנות ותשומת לב, בדרכי חינוך נכונות ונאותות, ובכל זאת הם לא צעדו בדרך שהוריהם סללו להם. הלא כל אדם נברא עם נפש ולב משל עצמו. כל יהודי מתמודד לבדו עם הקשיים והנסיונות האישיים שהקב"ה קבע בעבורו, ואם לא יתעורר האדם לבדו- מה יועילו המוסרים. אך בוודאי שהאוירה הביתית החמימה מוסיפה לכל אחד במאד מאד. גם אם היא לא הגורם היחיד בעיצובו של הילד או הנער, אך היא מהווה גורם משמעותי ביותר בהתפתחותו הרוחנית.

(הרב שמואל ברוך גנוט).

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אנשי בית אברהם"
  • לך לך ושכרו
  • מסירות נפש
  • ראשית אונו של אברהם
  • "א-להי השמים וא-להי הארץ"
  • כבאי או מחנך
  • בחירת אברהם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.