עדת קורח והעולם הבא

יש מחלוקת בגמ' בסנהדרין קט: האם לעדת קרח יש חלק לעולם הבא או לא?
לדעת ר' עקיבא אין להם חלק לעוה"ב, והוא מביא ראי'ה ודורש את הפסוק  "…ותכס עליהם  הארץ…"- בעולם הזה  "…ויאבדו מתוך הקהל:" – לעולם הבא.
לדעת ר' אליעזר יש להם חלק לעוה"ב, ועליהם כוונת הכתוב  "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל:"

ונראה לי להוסיף בדעת ר' אליעזר, שהפסוק שהביא זה יוצא בגימטריא "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא…"
ששניהם מניינם  עולה 1,298 .

(נשלח ע"י מוטי אמרוסי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ויחר למשה מאוד" – בין מחלוקת למחלוקת
  • "קורח, שפיקח היה, מה ראה לשטות זו?"
  • אדישותם של בני ישראל
  • הקטורת ומחלוקת קורח
  • מחתות החטאים - ציפוי למזבח
  • על הנהגה וכהונה
  • מצוות פדיון הבכורות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.