"ויחי יעקב בארץ מגורי אביו"

בשעה 2 לפנות בוקר קיבל רב שכונה בארה"ב טלפון ומעבר השני של הקו דיבר שוטר ממשטרת ניו
יורק, וכשניסה הרב לומר לו שזו טעות, אמר לו השוטר שהוא חייב אותו לשיחה קצרה עם נערה
יהודיה שעומדת על אחד מגורדי השחקים בעיר ורוצה לקפוץ אל מותה, וזמן רב שהם מנסים לשכנעה
שתרד אך היא בשלה, ומוכנה היא לשוחח רק איתו. הרב נשא עיניו לשמים וביקש שהקב"ה יכניס לו
את המילים הנכונות בפה, וכך אמר לה, האם את נשואה? וכשענתה לו שעדין לא! אמר לה, שכתוב
בחז"ל (סוטה ב.) ש "40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני" ואם ח"ו
קופצת היא למותה, שתיקח בחשבון, שבעלה שהיא ורק היא אמורה להיות אישתו, ישאר בעולם הזה
לבד, ולא יהיה מי שיכבס לו, ויכין לו אוכל, ויגדל את ילדיו לתורה וירא"ש, וכו' וכו', כששמעה הנערה
את דבריו, פרצה בבכי וירדה למטה.
השוטר שהיה על הקו, ביקש מהרב להתארגן תוך דקות ספורות ושתחכה לו ניידת משטרה תחת
ביתו כדי שיבא כבר באותו לילה לשאת דברים בפני עשרות שוטרים, ולו בכדי שיסביר להם את
המהלך שגרם לו לשכנע את אותה נערה, משום שהם כבר אינם מוצאים את הנוסחא שתגרום
לאנשים לרצות לחיות, כמובן שהרב הסכים בחפץ לב ואכן כשהגיע לתחנת המשטרה פתח ואמר:
אצלנו ביהדות ישנם מס' מאמרי חז"ל בתלמוד מאד תמוהים ולכאו' לא מובנים.
שהנה הגמ' תענית ו: אומרת שיעקב אבינו לא מת ונשאלת השאלה הרי בפרשתנו כתוב במפורש
שיעקב אבינו נפטר, ושחנטו אותו, ושהספידו אותו, ושבניו קברו אותו ומה הפשט? כמו"כ ישנה גמ'
נוספת שאינה מובנת, (נדרים סד:) אדם שאין לו ילדים חשוב כמת, סומא חשוב כמת, רשע חשוב
כמת, עני חשוב כמת ומה הפשט בדברים אלו הרי רואים אנו בחוש שכל הנ"ל חיים וקיימים, אלא
שיש להם קשיים, אך מכאן ועד חשובים כמתים לא מובן?
ושמעתי מהרה"ג יעקב שמואלי שליט"א ר"מ בישיבת כנסת חיזקיהו שהפשט הוא כזה: ישנם שני
סוגים של חיים ומוות, האחד- אדם שקוטף עלה מהעץ הוא בעצם הרג את העלה משום שהוציא אותו
ממקור היניקה שלו. השני- אדם שחי בעולם הזה והינו תמיד במצב שהוא רק מקבל מהשני דברים
ולא נותן כלל חשוב הוא כמת, שאין לו למה לחיות, וא"כ כל הגמ' הנ"ל מובנות. שאכן נשמתו של
האדם לא רוצה לרדת לעולם חומרי זה, אלא שהקב"ה אומר לנשמה שהיא תתן לגוף חיים, והגוף יתן
לה תורה מצוות ומעשים טובים, אך רשע, רק מקבל ולא נותן. כמו"כ סומא, במובן מסויים צריך לקבל
מהשני ולא יכול לתת, כמו"כ אדם שאין לו ילדים במובן מסויים חשוב כמת כי לא יכול לתת למי שכל
אדם נותן ומעניק ללא גבול והם ילדיו, כמו"כ עני, במובן מסוים חשוב כמת כי אין לו מה לתת והוא רק
מקבל. ועל הגמ' בתענית ידוע שיעקב אבינו בחיר האבות שכל המהות שלו זה ההישרדות בעולם
הזה עם כל הניסיונות והקשיים שעבר וזה בעצם הכח שהועבר אלינו עם ישראל, בניו, ובזכותו וממנו
אנו מקבלים את הכח לעמוד מול כל אויבינו המנסים לכלותינו ולא יכולים, וא"כ עד עצם היום הזה אנו
מקבלים ממנו את הכוחות ומאחד שמקבלים סימן שהוא חי וזהו הפשט צדיקים במיתתן קרויים חיים
שנותנים הם לעמ"י כח וחיות בעולם הזה.

"יה"ר שנזכה להיות מן הנותנים ולא מן הנוטלים"
שבת שלום ובשורות טובות

(הרב שמעון וזאנה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ממשפחה לעם
  • הפרד ומשול
  • ברכת יעקב למנשה ואפרים
  • לא תקום ולא תטור
  • "לו ישטמנו יוסף" – מחילה במעשה
  • אחוזת קבר
  • "איש אשר כברכתו ברך אותם"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.