"אני" או "אנחנו"

כולנו חיים בקבוצות שונות, מעגלים קטנים כמשפחה, או חברים לעבודה. ומעגלים רחבים יותר כקהילה, עיר גדולה, וכאומה. לכל אחד יש את אפיו שלו, והדינמקיה הקבוצתית. כיצד נכון ליצור את השילוב הזה? איזה משקל אנו צריכים לתת לפרט בתוך הכלל? האם כולם צריכים ליישר קו עם מוסכמות אחידות כדי ליצור קהילה איתנה, ומחוזקת? או שמא יש לבודד כל קבוצה ולתת מרחב פעולה מלא, ונחיה זה בצד זה בשלום ובאחווה.

יעקב אבינו מברך את בניו, שונים הם אלו מאלו. כל אחד שבט לעצמו, כל אחד עתיד לנחול מקום אחר. לכל אחד מעלות שונות, וכוחות גוף ונפש שונים. יש מהם שוכנים "בחוף ימים", ויש "הרובצים בין המשפתים". יש מהם שחברותם טובה, ויש שאחדותם דורשת "אחלקם.. ואפיצם.."

התורה בפסוק אחד מופלא, מעניקה לנו כלים לבניית קהילה איתנה ומבורכת. "וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם" יעקב אבינו ברך כל אחד "כברכתו" לפי תכונותיו, בהתאם לחוזק שיש רק לו! יש שמעלתו בכהונה, ויש במלכות. יש שבעושר, ויש שבהצלחה.  יעקב בנבואתו ברך את עם ישראל על שבטיו השונים, להמשיך לשמור על ייחוד הפרט. אל תנסה להיות כמו.. ואל תכריח אנשים להיות כמוך.

והפלא הוא שעל אף החשש, אף אחד לא מפסיד מכך. כשם שיששכר וזבולון משפיעים זה על זה, זה בתורתו, וזה בעושרו, כך כשנותנים לכל אחד את "ברכתו" המיוחדת לו, צומחת התוצאה שכל חברה מייחלת לה, של "ברך אותם" כולם מתברכים מהעצמת הפרט. (ע"פ פירושו של האור החיים)

בכל משפחה וקהילה אנחנו צריכים לשאוף, לא לקבור את הייחוד של כל אדם באשר הוא. חברה טובה היא חברה היוצרת מחלקי אופי שונים, קבוצה אחידה ומגובשת, כשכל אחד מחברי הקבוצה בא לידי ביטוי. הפילוסוף אדם סמית בספרו "עושר העמים" פרץ דרך עם רעיון  "השוק החופשי" של ימינו. בו כל אחד מוצא היכן הוא יכול לתרום את חלקו, ולהשתלב בעולם המסחר. התורה הקדושה קדמה לו  ברעיון "שוק החופשי" המשפחתי והחברתי,  ה"חזק חזק"של כל יחיד ויחיד הוא ה"נתחזק" של כולנו.

(הרב אברהם רינת)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • פניו האמיתיות של יוסף
  • כשרון ומימושו
  • ברכת יעקב למנשה ואפרים
  • "אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
  • קיום השבועה ליעקב
  • הבחירה המפתיעה של יוסף
  • הפרד ומשול
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.