המרגלים ששלח יהושע

נחלקו הפרשנים בהערכת סיפור המרגלים ששלח יהושע ליריחו. מפשט הכתוב נשמעת ביקורת על שליחת המרגלים ועל ביצוע המשימה מצדם. הפסוק "וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה" אינו נשמע מחמיא, במיוחד לא כהכנה לקראת משימת הקודש של כיבוש הארץ. כמו כן, המרגלים לא ערכו שום תחקיר מקדים בשטח, ואף לא הצליחו במשימתם: הם הגיעו לבית רחב שעל החומה, ומיד אחר כך נמלטו מהעיר (גם זאת בהדרכתה של רחב). כל שנותר למרגלים לעשות היה להקשיב לדברי רחב, ולהבטיח לה שיצילו אותה כאות תודה על הצלתם. גיבורת הסיפור היא רחב הזונה, והמרגלים משחקים תפקיד פסיבי מאוד לאורך כל הסיפור. קריאה זו, אם כן, מוצאת בסיפור ביקורת על יוזמת שליחת המרגלים.

מצד שני, יש שראו בסיפור זה תיקון לחטא מרגלי המדבר. מטרת שליחת המרגלים ליריחו היתה מטרה צבאית נורמלית – הכרת השטח לפני כיבושו. לכן הם יצאו לאיזורים השפלים של יריחו, כדי ללמוד את העיר ולגלות את נקודות התורפה שלה. רחב היתה אישה מכובדת – שהרי היה לה בית על חומת העיר, ומסתבר שאנשי העיר גם סמכו על נאמנותה (שהרי הם התירו לה לפתוח חלון אל מחוץ לחומות, ולא פקפקו בעדותה שהמרגלים ברחו). לכן, תיאור הגעת המרגלים לרחב אינו תיאור מבזה, אלא צעד נבון מבחינה טקטית, שנועד להשיג מידע מהימן.

לפי קריאה זו, תוצאות הריגול היו משמעותיות גם אם המרגלים לא התכוונו לכך. בניגוד למרגלי דור המדבר, שהחלישו את רוח העם, מרגלי יריחו נשאו את הבשורה הגדולה ששמעו מרחב. דבריהם חיזקו את רוח העם ואת בטחונו בהצלחת המשימה הגדולה העומדת לפניו – משימת כיבוש הארץ.

נראה להציע הסבר שלישי: יהושע מצדו צדק כאשר שלח את המרגלים, שהרי היה עליו להתכונן לכיבוש הארץ בדרך טבעית ורציונלית, ולהכיר את השטח לפני כיבושו. אך יהושע לא ידע כי התוכנית הא-לוהית היא לכבוש את יריחו בצורה ניסית ולא טבעית. על כן, התוכנית האנושית מוצגת במקרא באור מגוחך, ושליחותם של המרגלים הצליחה רק בזכות רחב. הדבר אף נרמז בעובדה שרחב מזכירה ארבע פעמים את שם ה', ואילו המרגלים מזכירים את שם ה' רק פעם אחת, כאשר הם נשבעים לרחב על פי דרישתה.

(ר' עמיחי שהם. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חטא המרגלים
  • וזכרתם ועשיתם
  • קהל שוגג
  • משמעות הציצית
  • "ויתרו את ארץ כנען" - בין הרהור החטא להשפעתו
  • הפחד והבטחון בה'
  • חטא המרגלים ולקחיו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.