כיפת ברזל רוחנית

מניין לומדי תורה בבקתה רעועה בקצה העיר – היה יכול לשנות את התמונה…

וכך ממחיש זאת הגאון הצדיק הרב אליהו דסלר זצ"ל: הנה אברהם אבינו עומד בתפילה לפני הקב"ה ומבקש ממנו שלא יחריב את סדום, בטענה כי אולי ימצאו חמישים צדיקים בתוך העיר. כשהוא שומע שאין חמישים כאלו, איננו מרפה ומבקש על מספר פחות מכך, והולך ומפחית במספרם עד שמגיע לעשרה צדיקים. והקב"ה שב ומבטיחו כי אפילו אם היו בסדום עשרה צדיקים בלבד – לא היה משחית בעבור העשרה. אך מתברר שגם עשרה צדיקים אין שם, וסדום נהפכת והופכת לעיי חורבות.

והנה מדהים לחשוב מה היה קורה אילו באמת היו יושבים עשרה בחורי ישיבות בסדום, בבקתה רעועה בקצה העיר, ועמלים בתורה. בתוך כך היו עוברים שם כמה מאנשי סדום ומתבוננים באותם עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. מה הם היו חושבים עליהם באותו רגע? כיצד היו מדברים עליהם בינם לבין עצמם? הרי בודאי שהיו מתלוננים על הבטלנים האלה שנהנים מהקופה הציבורית ואינם ככל הציבור וכאותם מאנשי סדום שפועלים ועושים. והאמת היא בדיוק להפך: הם אינם יודעים שאת כל חייהם הם ובני עירם חייבים לאותם עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, אשר רק בזכותם הקב"ה לא הופך את העיר…

למדנו מכאן את אחת מדרכי ההנהגה של הקב"ה בעולם, כי בזמני קטרוג, כאשר מידת הדין מתוחה ואסון עלול חלילה לבוא לעם שלם או לעיר או מדינה שלמה עקב ריבוי חטאיהם, מעט צדיקים מגנים ושומרים על כל הדור. ומי יודע כמה גזרות קשות מתבטלות מעל עם ישראל בזכות אותם לומדי תורה, המקדישים את חייהם לעבודת ה' בלימוד התלמוד וההלכה, ובהפצת אור התורה לכלל ישראל.

ומתוך כך ניקח מוסר השכל לעצמנו, לקבוע עיתים לתורה מידי יום ביומו, לשלוח את ילדינו ללמוד בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות, ולעלות ולהתרומם בעבודת ה' בחיי היום יום. ויהי רצון שבזכות זה יבטל ה' יתברך מעל עמו ישראל כל גזרה קשה, ונזכה במהרה לגאולה שלימה, אמן.
שבת שלום לכל עם ישראל

(נשלח ונערך ע"י דניאל באבאייב מדיברי הרב זמיר כהן שליט"א. מוקדש ב"ה להגנת ושמירת וישועת עם ישראל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מביקורת לבנייה
  • דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט
  • השמחה שהלכה לאיבוד - ה"בעל שם טוב" על הפרשה
  • איך ביצע מיכאל שתי שליחויות?
  • מהות ביקורו של הקב"ה את אברהם
  • וירש זרעך את שער אויביו
  • ההבדל בין ''נער'' לבין ''הנערים''
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.