נדידת היבשות

אמר בפרשת מעשה הבריאה: "ויאמר אלהים: יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד, ותראה היבשה. ויהי כן."

הפסוק בתורה מדבר על יבשה אחת, שנראתה לאחר שהמים אשר כיסו את פני כל כדור הארץ, נקוו אל מקום אחד. כלומר אוקיינוס אדיר אחד הקיף את היבשת היחידה שהייתה קיימת על פני כדור הארץ. וזאת בניגוד גמור לידוע לנו כיום בבירור כי מי האוקיינוסים מקיפים שבע יבשות שעל פני כדור הארץ: 1. אירואסיה (אירופה-אסיה) 2.אפריקה 3. אוסטרליה 4. גרינלנד 5. אמריקה הצפונית 6.אמריקה הדרומית 7. אנטארקטיקה .

והנה, הזוהר מדווח על שינויים גיאולוגיים משמעותיים ביותר שהתרחשו בכדור הארץ לאחר בריאת העולם. וכך נאמר שם: "ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות." – כלומר: בשעת הבריאה הייתה יבשת אחת בלבד, אולם בשלב מסויים היא התחלקה לשבע יבשות, שהלכו והתרחקו זו מזו כאשר מי האוקיינוס חודרים אל החלל שנוצר ביניהם, ויוצרים בכך את האוקיינוסים והימים השונים.

ומתי התרחשה תופעה גיאולוגית רבת משמעות זו בספר איוב נאמר על תקופת המבול: "המעתיק [המזיז] הרים, ולא ידעו… המרגיז [המניע] ארץ ממקומה, ועמודיה יתפלצון."- כלומר, באותה תקופה בה "נבקעו כל מעינות תהום רבה," התחוללו שינויים גיאולוגיים מהירים ורבי משמעות אלה. מיותר לציין שדיווח תורני זה על שינויים גיאולוגיים דרסטיים שהתרחשו בעבר בכדור הארץ, התקבל בקרב אנשי המדע באי אמון מוחלט כאילו היה אגדת-עם ללא שום ביסוס עובדתי.

רק לפני כ-80 שנה חלה התפנית בעולם המדע. הראשון שדיבר על נדידת היבשות היה הגיאולוג הגרמני אלפרד לות'ר וגנר(1880-1930), בספרו "מוצא היבשות והאוקיינוסים". שהודפס ב-1915. כהוכחה לדבריו הצביע על הדמיון המדהים שבין קווי החוף של יבשת אפריקה לקווי החוף המזרחי של יבשת אמריקה הדרומית, כאלו היו שני חלקי פאזל שנפרדו זה מזה. במחקרים נוספים שערך הראה דמיון בין מקום החיבור של שתי היבשות גם מבחינת הצמחייה (הפלורה) וגם מבחינת בעלי-החיים (הפאונה) והמבנה הגיאוכימי של המחצבים השונים. מאז הלכו והתרחבו המחקרים והדעות התומכות בתיאוריה זו. ומאמרים מדעיים רבים אישרוה לחלוטין.

ועתה, נתבונן… מלבד בורא היקום, מי היה יכול לדעת לפני אלפי שנים,עוד בטרם היו בידי אדם כלשהו תרשימי צורת היבשות, כי כל היבשות היו אי פעם יבשת אחת, שנחלקה לחלקים אשר נעו והתרחקו זה מזה – יותר מכך. כיצד היו מגיבים אז אנשי המדע הרציונלי על קביעת הזוהר הקדוש, לפני כאלפיים שנה, שיש שבע יבשות בעולם, כאשר עדיין לא התגלו יבשות אמריקה הצפונית והדרומית, יבשת אוסטרליה ועוד

שבת שלום ומבורך לעם ישראל.

(נשלח ע"י דניאל באבאייב, נערך ע"י באבאייב דניאל מדברי הרב זמיר כהן שליט"א. לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אכילת בשר-תאווה במדבר
  • מדוע נכרתה הברית דווקא עם הקשת בענן?
  • הקשר בין המבול להר סיני
  • הבריאה החדשה
  • מה הקשר בין חמס לעריות?
  • מתי צריך להיות לא נוח
  • מדוע נחתם דינם על הגזל?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.