נס פרשת סוטה

אחד הנושאים היסודיים ביהדות מופיע בפרשתינו, וכך נאמר:  "וידבר ה', אל-משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ואמרת אלהם:  איש איש כי תשטה אשתו, ומעלה בו…  ועבר עליו רוח-קנאה…  והשביע אתה הכהן, ואמר אל האשה: אם לא שכב איש אתך, ואם לא שטית טמאה, תחת אישך, הנקי ממי המרים המאררים האלה.  ואת  כי שטית תחת אישך…  ובאו המים המאררים האלה במעיך  לצבות בטן ולנפל ירך…  והשקה את האשה…  והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה, ובאו בה המים המאררים למרים, וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה.  ואם-לא נטמאה האשה, וטהרה היא, ונקתה ונזרעה זרע."

בעל המקנא לאשתו שנסתרה עם אחר, שרוי בתחושה קשה ומעורבת. אין הוא יודע אם אמנם נאמנת לו אשתו, או שמא חטאה. למותר לציין את האוירה הקשה האמורה לשרור בבית זה לאורך ימים ושנים.

והנה כותב התורה מודיענו כי למען שלום הבית, הרי הוא מתחייב במצב כזה לבצע נס על טבעי, אשר יהווה פתרון מהיר וצודק, ויתן תשובה הולמת לכל אפשרות: היא תשתה מי מעיין צלולים אשר מחו בתוכם כתיבת קלף המכיל מספר פסוקים מפרשה זו שבתורה(הכתיבה בדיו צמחי). ואז, אם אומנם אשה זו חטאה, הרי היא תמות במקום במיתה משונה, בתהליך קבועה ומוגדר מראש (– וצבתה בטנה, ונפלה ירכה). ואם לא חטאה, אין בשילוחה לביתה לשלום. שהרי היא עברה מעמד משפיל! כותב התורה מבטיח לה פיצוי. היא תזכה בילד — אפילו אם היתה עקרה!

מעניין לציין כי התגשמות האמור בפרשה זו היתה כה ידועה וכה ברורה לעם במשך דורות, עד כדי שימוש בה כאמצעי לרפואה מעקרות.

הנה קטע מתפילתה של אחת העקרות המפורסמות, חנה אשת אלקנה:
"אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא:
רבונו של עולם, אם ראה (מעצמך. כלומר שתיענה לתפילתי ותתן לי ילד), מוטב. ואם לאו, תראה! (ואם לא. אבצע מהלך שיזכה אותי בילד בכל מקרה).
אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי,
וכיון שאסתר ישקוני מי סוטה,
ואי (ואין) אתה עושה תורתך פלסטר (שקר)!  שנאמר: "ונקתה ונזרעה זרע", (ובכך תהיה חייב לתת לי ילד).

מלבד בורא העולם יש מאין, הכל יכול, האם יש אי מי אשר יעז להתחייב התחייבות כזו כלפי מליוני בני אדם?!

שבת שלום לכל עם ישראל
(הצלחה וישועה לכל עם ישראל – נשלח מדניאל באבאייב מדיברי הרב זמיר כהן שליט"א)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו" – בין אמצעי לתכלית
  • לפרשת נשא
  • לכתך אחרי במדבר
  • שליטה בעולם החומר
  • תורת הקנאות ותורת הנזיר - למה בספר במדבר?
  • חומש הפקודים
  • המשכן והחיים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.