מפקד פינחס ומפקד במדבר

הדפסה הדפסה

המפקד של פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה, בניגוד למפקד של במדבר, שהיה מפקד של יוצאי צבא. לכן בפרשתנו נמנות המשפחות, ואילו בפרשת במדבר נמנים יוצאי הצבא. המפקד של פרשתנו אינו מפקד צבאי, אלא נפקד אזרחי. שניהם מכוונים למצו?ת יישוב הארץ, אך במובנים שונים: הראשון מכוון לבניית הצבא כדי לכבוש את הארץ ולהחזיק בה, ואילו השני מכוון לנחלת הארץ ולישיבה בה, כדבריו המפורסמים של הרמב"ן: "שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה".

כיוון שהמפקד בפרשתנו הוא מפקד משפחות לנחלה, לכן מופיעה בו פרשת בנות צלפחד. בניגוד למחשבה המקובלת, בנות צלפחד לא דאגו לשוויון הנשים או למעמדן, אלא לזכות אביהן שלא להיכרת מנחלת ישראל. בנות צלפחד היו זוכות בכל מקרה לנחלה, כפי שכל אישה אחרת זוכה לנחלה דרך משפחת בעלה; אולם שמו של צלפחד – שהיו לו רק בנות – היה נמחק מן הנחלה. חמש בנות צלפחד דאגו למעמדו של אביהן, שלא יימחה שמו מישראל, וזוהי זכותן הגדולה.

כבדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשת בנות צלפחד עיקרון הנוגע לנישואין בכלל. בפרשת מסעי קובלים בני שבט מנשה על משה, שאם בנות צלפחד תתחתנה עם גברים משבטים אחרים – נחלה השייכת לשבט יוסף תעבור לשבט אחר. אף בעיה זו – כבעייתן המקורית של בנות צלפחד – הוגשה לפני הקב"ה, והפיתרון שנמצא לה הוא שבנות צלפחד תידרשנה להתחתן עם אנשים מתוך השבט. עם זאת, מדגישה התורה – כאילו בדרך אגב – שאסור לכפות חתן על אישה מישראל: "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים".

מספר המשפחות במפקד פינחס עולה לשבעים משפחות. כדי למנות את משפחות אפרים ומנשה, שלא נמנו כמובן בין שבעים בני יעקב היורדים מצריימה, היה צורך לאחד משפחות קרובות בשאר השבטים, כדי שהסך-הכל המקודש של שנים-עשר שבטים ושבעים משפחות לא יזוז ממקומו.

(הרב יואל בן-נון. נשלח ע"י ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/ סדרת התקליטורים "שירת התורה". להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בנות צלפחד וירושת הארץ
  • פנחס צאצא של כוהנים ומקבל כהונה
  • פינחס תיקונים לע"ם
  • מי שופט את מי?
  • זכייה בכתר
  • מהי אהבה, וחשיבותו של השלום (לשבע ברכות)
  • עם מי חטאו בני ישראל בשטים, בנות מואב או בנות מדין?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.