על מה יצא קורח?

בפרשת קורח די תמוה כיצד קורח, אומנם היה במעמד שבט קהת המורם ונישא משאר עם ישראל, אבל בכל זאת קיבל תעוזה ואומץ לצאת נגד מנהיג האומה משה רבנו?!
ישנם המון פירושים בנושא זה אך הבולט מבינהם היה בעיקר אשתו הרעה. כידוע אשה טובה בונה ואשה רעה הורסת ועל אשתו של קורח נאמר "ואיוולת בידיה תהרסנה" שהיתה משלחת אותו במשה ומקנטרת שהוא יותר חשטב ממשה רבנו ומכניסה לו רעיונות לא הגונים לראש.
 כידוע קורח היה משבט קהת ובא בטרוניה כלפי משה רבנו על החלטתו למנות את אליצפן בין עוזיאל בן אחיו הצעיר שהרי אבא שלו היה הבא בתור בגיל אחרי עמרם אבי משה ולכן טען שלו מגיע המינוי.
בפועל אם נסתכל על זה לעומקם של דברים, נבין שעיקר הטרוניה לא היתה רק על מינוי אליצפן אלא על העובדה שהיה פה אינטרס אישי בלבד של קורח והוא להחליף את משה כ"רועה" הצאן הראשי עם ישראל. כפי שאמר קורח למשה ואהרון מדוע אתם מתנשאים מעל העם? העם מספיק קדוש וכי מדוע צריך מנהיג? על אותו הציור ששאל את משה בעקיצה" וכי טלית שכולה תכלת, צריכה ציצית? כמובן שהיה ברור לקורח שטלית חייבת ציצית בכל ציור שיהיה. הענין מול משה היה אינטרס אישי בלבד וטו לא.
ישנם מפרשים שאומרים שהמטרה של קורח הראשית היתה בסדר והיא לשמש ככהן ולשרת את ה' יתברך בקודש אך האמצעים להגיע להשגת המטרה הזו היו בהחלט לא כשרים ולא פחות ולא יותר לקחת אתו 250 ראשי סנהדראות ולמשוך אותם בדברים כביכול בעלי אינטרס רוחני, שכידוע אמר להם מדוע שלא שישרתו את ה' באופן ישיר?! מדוע שרק הכהן ישרת בקודש? ולכן הגיעו מסיבות שונות מאשר קורח אך עדיין הם שכחו פרט מאוד חשוב שהקב"ה בכבודו ובעצמו החליט על מינוי כזה או אחר ואין להם שום מקום לערער עליו ולכן נענשו הם ויצאה אש משמיים וכילתה אותם בדיוק כמו שכילתה את נדב ואביהו. בבותו ציור של סטיה מציווי ה' מתוך כוונה טובה ניתן לראות שהמרגלים הוציאו דיבה רעה על הארץ והכוונה שלהם היתה ממקום טוב שישארו במדבר באופן ניסי שאין להם צורך לעבוד ולהאכין אוכל וכך יהיה להם זמן לעסוק בתורה…עדיין הם שכחו שהקב"ה אמר להם לרשת את הארץ ואין לאף אחד ענין וזכות לקבל החלטה אחרת מציווי ה' ואפילו הצדיק ביותר אשר יסטה מהציווי ייענש וראיה לעונשו של משה רבנו שהיכה בסלע במקום לדבר.
קורח שרצה להיות כהן אך היה נגוע גם באינטרס אישי ולכן נענש, ונשאלת השאלה מדוע נענש דווקא ע"י בליעתו באדמה ומתרצים שקורח ראה את עצמו מעל משה רבנו, כתוב ברש"י שעינו הטעתו שראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון יחדיו ןלכן היתה לו תעוזה לצאת כנגד משה וכידוע משה רבנו ראה את עצמו ומעיד הכתוב עליו והאיש משה עניו על פני כל האדמה ואכן ראה והחשיב את עצמו כעפרא דארעא ולכן כיון שמשה החשיב את עצמו כאדמה וקורח חשב שהוא יותר ממשה(יותר מהאדמה), בא הקב"ה והכניס אותו מתחת לאדמה להראות לו שהוא פחות ממשה רבנו.
(נשלח ע"י יצחק שגיא זוזוט)
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב" - על מה שבא בקלות
  • מחלוקת לשם שמים
  • "קורח, שפיקח היה, מה ראה לשטות זו?"
  • בני קורח לא מתו
  • אבות ובנים, בנים ואבות
  • אדישותם של בני ישראל
  • חוכמת נשים גם בעין הסערה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.