היום השמיני ויום הכיפורים

הפרשייה הראשונה שבפרשת אחרי-מות, הפותחת באיזכור חטאם של נדב ואביהו ביום השמיני למילואים, מתארת את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. כבר בפסוקים הראשונים של הפרשייה, אנו מגלים הקבלה מעניינת בין חטאם של נדב ואביהו לבין כניסת הכהן הגדול אל הקודש:

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ה' וימותו. ויאמר ה' אל משה – דבר אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרן אל הקודש…".

למעשה, קיימת הקבלה ניגודית בין עבודת היום השמיני של ימי המילואים לבין עבודת יום הכיפורים. הקבלה זו מתבטאת בכמה נקודות, שסוכמו בטבלה להלן:

ביום השמיניבכל ימות השנהביום הכיפורים
אסור להביא אש מן ההדיוט, וירדה אש מן השמייםאין אש מן השמיים. מצווה להביא אש מן ההדיוט להקטרת הקטורת בקודשאין אש מן השמיים. מצווה להביא אש מן ההדיוט להקטרת הקטורת בקודש הקדשים
לא נכנסו למשכן כלל. העבודה נעשתה רק במזבח החיצוןהעבודות מתבצעות במזבח החיצון ובקודש (במזבח הפנימי)העבודות מתבצעות במזבח החיצון, במזבח הפנימי ובקודש הקדשים
החטאת הוקרבה בחוץ (למרות שנשרפה כחטאת פנימית)חטאות פנימיות מוקרבות בקודשהחטאת מובאת לקודש הקדשים
האדם פועל עד פתח אוהל מועד, ומשם ופנימה מתגלית השכינההאדם פועל עד הפרוכת (פתח קודש הקדשים), ומשם ופנימה מתגלית השכינההאדם פועל עד הארון, ורק בין הכרובים מתגלית השכינה

טבלה זו נותנת בידינו מפתח להבנת ההבדל שבין היום השמיני לבין יום הכיפורים: היום השמיני הוא יום של התגלות שכינה המונית, ואילו יום הכיפורים הוא דווקא יום של הסתרת השכינה מעיני העם.

היום השמיני הוא יום של הופעת שכינה על המשכן כולו – כולל הקודש. באופן חד-פעמי, כל האוהל שימש כמקומו של הקב"ה ביום מיוחד זה. לעומת זאת, ביום הכיפורים השכינה מסתתרת ומפנה מקום בקודש הקדשים כדי שהאדם יוכל להיכנס לשם. בכך, מהווה פרשת יום הכיפורים השלמה לפרשת היום השמיני: לאחר היום השמיני, יכלו בני ישראל לחשוש מהשכינה השורה בתוכם. כיצד יוכלו לחיות כאשר כל הקרב אל המשכן מת מייד? התשובה לכך היא פרשת יום הכיפורים: פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים, מפנה השכינה את מקומה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים, לקודש הקדשים, ולכפר על חטאות בני ישראל. כפרת הטהרה של יום הכיפורים היא התשובה – היא התיקון המאפשר חיים.

(הרב יואל בן נון. מתוך סדרת התקליטורים "שירת התורה"להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333. נשלח ע"י ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • קידוש החול
  • משיכת הלב למגנט האלוקי
  • תודעה כפולה
  • סיפורי חסידים לקראת יום הכיפורים
  • טבילת ערב יום הכיפורים
  • ריה"ל על יום הכיפורים
  • הקבלה בין עינויי יום הכיפורים לבין תנאי החיים לאחר הגירוש מגן עדן
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.