המדד לנתינה

"יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני – העני עושה עם בעל הבית." (מדרש רבה ויקרא לד, ח)

המדד לנתינה המושלמת היא הרגשתו של הנותן. גם אם נדבו ליבו ונתן, עליו לבדוק אם מרגיש הוא הפסד בנתינתו. אם הוא מרגיש בכך, אף על פי שנתינתו נתינה, אין אנו יכולים להגדירה כנתינה מושלמת.

הקב"ה מצווה את משה להתרים את בני ישראל לבניין המשכן: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה,  מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם: זהב וכסף, ונחשת.(שמות כ"ה, ב'-ג').

הקב"ה מונה בפני משה שלושה סוגי מתכות: זהב, כסף ונחושת, כנגד שלושה סוגי נתינה. "יש צדקות בעולם שאדם עושה כשהוא בריא – היא נחשבת לו כזהב. כשהוא חולה ונותן – נחשבת לו ככסף. כשהוא נותן לאחר המיתה – נחשבת לו כנחושת". חז"ל לימדונו כי ישנן שלוש איכויות בנתינת הצדקה, וכנגדן שלושה סוגי שפע הבאים בעקבותיהן. את מילת "ונתנו" ניתן לקרוא משני צידיה, פנים ואחור. ללמדך כי הנותן צדקה זוכה לשפע כגובה נתינתו. אם שלימה היא, יזכה לשפע מושלם, ואם חלקית היא יזכה כנגדה לשפע זהה.

הנותן כשהוא בריא, לשם צדקה  הוא נותן. הוא מחסיר מממונו, על אף שחפץ בו לעצמו. נתינה זו שלימה היא. לעומת זאת הנותן כשהוא חולה, גם אם צדקה תחשב, לשם רפואה הוא נותן. הנותן לאחר מיתה, נותן את ממונו, רק כאשר אין באפשרותו להשתמש בו, שהרי "לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כבודו", ואע"פ כן צדקה היא ולמצווה תחשב.

אמנם, כדי לזכות לשפע מושלם, נדרש הנותן לנתינה מושלמת, ללא תנאי וסייג. המדד לנתינה המושלמת היא הרגשתו של הנותן. גם אם נדבו ליבו ונתן, עליו לבדוק אם מרגיש הוא הפסד בנתינתו. אם מרגיש הוא בחסרונו, אף על פי שנתינתו נתינה, אין אנו יכולים להגדירה כנתינה מושלמת. הנותן לאחר מותו אינו מרגיש בחסרון ממונו, שהרי מת הוא, ואין הממון שלו. לעומתו, הנותן מתוך חולי, אמנם חפץ יש לו בממונו, אך "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו", ומהו חסרון ממון לעומת חסרון הבריאות? לעומתם, הנותן כשהוא בריא אוהב את ממונו, ולמרות זאת אם הוא מתגבר ונותן, ל"זהב" תחשב נתינתו.

אם השתכנענו לתת צדקה, לפחות נעשה זאת בשלימות, בלב שמח ובנפש חפצה, ואז נזכה לראות את תרומתנו מתקבלת לרצון לפני אדון הכל.

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל.

נערך ונשלח ע"י דניאל באבאייב מדברי הרב אהרון לוי שליט"א. לישועה פרטית וכללית לדניאל בן בלה ברנו ולכל עם ישראל.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ולא ישאו עוון ומתו"
  • "ואתה תצווה את בני ישראל..." - איפה משה
  • "ועשית ציץ... פתוחי חותם קודש לה'" ‏(כח,לו)
  • על משמעות הקדושה והשכינה
  • מדוע חשוב לזכור את עמלק?
  • ויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטויו בפרשיות המשכן
  • שבטי ישראל - חוקה אחת ומשפט אחד
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.