גימטריה להוצאת עצמות יוסף ממצרים

כאשר יוצאים בני ישראל ממצרים מקיים משה את בקשתו של יוסף (שמות י"ג י"ט): "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אל-הים אתכם, והעליתם את עצמתי מזה אתכם". ועל כך אומר רש"י: "והעליתם את עצמתי מזה אתכם – לאחיו השביע כן, למדנו שאף כל עצמות השבטים העלו עמהם, שנאמר: "אתכם". ואכן,
"פקד יפקד אל-הים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם" שווה 3010. שמות 11 אחיו של יוסף, שאף עצמותיהם הועלו ממצרים גם שווים 3010!.

(נשלח ע"י רפאל מגיד – לע"נ חיים אורי בן הרב לוי יצחק מגיד – אביו מורו)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על התודה
  • 'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך' – מסע בעקבות תלונות עם ישראל במדבר
  • המצוות שניתנו במרה
  • "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)
  • קשיים ויסורים
  • הצו הא-להי והצו המוסרי
  • תובנות מפרשת השבוע
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.