גימטריה ליציאת מצרים

"ויהי בשלח פרעה את העם". כאשר שומע יעקב כי במצרים יש אוכל, הוא אומר לבניו (בראשית מ"ב ב'):"רדו שמה, ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות".
ואומר רש"י: "רדו שמה – ולא אמר: לכו, רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין רד"ו". ואכן, "ויהי בשלח פרעה" שווה 726. "את העם" שווה 516. ההפרש הוא 210. בסיומם של אותם 210 שנה אכן יצאו בני ישראל ממצרים.

ועוד רמז לדבר: מספרת התורה (שמות י"ג י"ט): "ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את בני ישראל לאמר: פקד יפקד אל-הים אתכם, והעליתם את עצמתי מזה אתכם". "כי השבע השביע" שווה 794. "את בני ישראל" שווה 1004. ההפרש הוא 210. משה קיים את צוואתו של יוסף, ו-210 שנה לאחר הגעתם למצרים, יוצאים בני ישראל ממנה.

ועל כך שמשה לקח את עצמות יוסף אומר מדרש רבה לפרשה (פרשה כ'): "ויקח משה את עצמות יוסף – עליו הכתוב אומר (משלי י' ז'): "חכם לב יקח מצות" שכל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב ומשה היה עסוק בעצמות יוסף, שנאמר ויקח משה את עצמות וגו'. אמר הקדוש ברוך הוא למשה: עליך נתקיים חכם לב יקח מצות. יוסף היה חייב לאביו לקברו מפני שהוא בנו. ואתה לא בנו ולא בן בנו ולא היית חייב לעסוק בו וקברת אותו ,וכן אני שאיני חייב לבריה אני מטפל בך ואקברך". ומי שהנחיל לעם
ישראל תרי"ג מצוות הוא משה, ואכן: מילוי האותיות של "ויקח משה" שווה 613.

(נשלח ע"י רפאל מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הצו הא-להי והצו המוסרי
  • "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו
  • פרשת "בשלח" - יציאת מצרים
  • "כי קרוב הוא" - על עיצוב ולכידות עם
  • מורכבות
  • קשיים ויסורים
  • שבו איש תחתיו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.