סוכה גזולה

הגמרא בפרק "לולב הגזול" קובעת שלולב גזול פסול לנטילה במשך כל שבעת ימי חג הסוכות, למרות שאין דין מיוחד המחייב את האדם ליטול בימי חול המועד סוכות דווקא ארבעה מינים השייכים לו (במקביל ללימוד "ולקחתם לכם – משלכם" ביום הראשון), משום שנטילת לולב גזול היא מצווה הבאה בעבירה. במקומות אחרים (סוכה ט ע"א; כז ע"ב) מביאה הגמרא לימוד מיוחד לכך שסוכה גזולה היא פסולה. הקשו על כך הראשונים: מדוע יש צורך בלימוד מיוחד, והלא זוהי מצווה הבאה בעבירה?

התוספות בדף ט ע"א נזקקו לשאלה זו, וחידשו שפסול מצווה הבאה בעבירה אינו אלא מדרבנן, ורק בעקבות הלימוד ניתן להסיק שסוכה גזולה פסולה מדאורייתא. ראשונים אחרים (תוספות רבנו פרץ פסחים לה ע"ב ועוד) הבינו שפסול זה אמנם מדאורייתא, אך הוא מצומצם למצוות של ריצוי (כמו קרבן), ואף נטילת לולב היא מצווה של ריצוי כיוון שהלולב ונענועיו באים לרצות (עיין בהקשר זה במאמרו של הרב יעקב גנק ב"עלון שבות" גליונות 241 ו-941).

ה"מנחת חינוך" הציע מהלך משלו בתשובה לשאלת התוספות. לדבריו, הישיבה בסוכה בימי חול המועד היא 'מצווה קיומית' בלבד: האדם אינו מחוייב לאכול בסוכה, אלא שאם הוא בוחר לאכול אכילת קבע – עליו לעשות זאת בסוכה, אחרת יבטל עשה. כיוון שכך, הוא מחדש, פסול "מצווה הבאה בעבירה" אינו שייך לישיבה בסוכה, שכן פסול זה אינו פסול בחפצא של המצווה, ההופך את הסוכה לסוכה פסולה, אלא רק בקיום המצווה – הקב"ה אינו חפץ במצווה שכזו, הבאה באמצעות עבירה. ממילא, אם המצווה היא רק קיומית – לשבת בסוכה אם רוצים לאכול – היושב בסוכה גזולה אמנם אינו מקיים את מצות הישיבה בסוכה, אך גם אינו מבטל מצווה זו, שכן בסופו של דבר הוא יושב בסוכה כשרה.

אחרונים רבים הסתייגו ממעמד ביניים זה שהציע ה"מנחת חינוך", של אדם שאינו מקיים את מצות הישיבה בסוכה אך גם אינו מבטל אותה (עיין ב"שערי יושר" ג', יט ועוד). הסתייגות אחרת מהצעתו של ה"מנחת חינוך" היא הטענה שהישיבה בסוכה בחול המועד סוכות אינה 'מצווה קיומית' בלבד, אלא מצווה מחייבת (כפי שהרחבנו באחד מדברי התורה האחרונים). חלק מהאחרונים העלו הסתייגות שלישית, וטענו שמצווה הבאה בעבירה אינה פוגמת רק בקיום המצווה, אלא גם בחפצא – חפץ שהושג בעבירה הוא תועבה בעיני ה', ואינו ראוי לשמש כחפץ של מצווה. לדבריהם, סוכה גזולה אינה רק סוכה שהיושב בה אינו מקיים ואינו מבטל את המצווה, אלא סוכה כזו אינה סוכה כלל, והאוכל בתוכה מבטל את מצות הישיבה בסוכה.

(ר' שמואל שמעוני. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הסוכה מעידה על הקשר בין האישה היהודיה לשכינה הקדושה
  • אלו חגי ישראל (אח"י)
  • חג הסוכות הוא תכלית הרגלים
  • להיות שיכור ולא מיין בשמחת בית השואבה
  • הקשר הפנימי בין האדם לארבעת המינים
  • הישיבה בסוכה והשיבה אל ה'
  • כיצד מלמד אותנו האתרוג על מעלת הצדיק?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.