תמימות ופשיטות?! חכמה גדולה!

"לא ימצא בך… קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף… תמים תהיה עם ה' א-לוהיך… נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' א-לוהיך, אליו תשמעון". (דברים י"ח, י-טו)

מו"ר הרב עמיטל שליט"א נוהג לומר שבעבודת ה' "אין פטנטים". צריך לעשות מה שצריך ולעבוד את ה' בפשטות. בתמימות. בלי קסמים.

"והחכמה הגדולה שבכל החכמות הוא לבלי להיות חכם כלל! רק לעבוד אותו יתברך בתמימות ובפשיטות. והעיקר הוא כי רחמנא ליבא בעי". (ליקוטי מוהר"ן תניינא, מד)

"אמר שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת 'כל אשר נתן ה' חכמה בהמה' – היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה…". (שיחות הר"ן טו)

כנראה שלא כל כך פשוט להיות איש כשר פשוט. הנטייה שלנו היא להגיע לבלבולים והתחכמויות, לספקות באמונה ולחקירות-סרק, להיתפש לחומרות מופרזות ולשגעונות, או לחפש קיצורי דרך אצל הרבנים הלא-נכונים או אצל רוחניים של שווא.

התורה "תקעו תוכחה" (ח' תניינא) של רבי נחמן עוסקת ברצף הפסוקים הזה, ורבי נתן מלמד אותנו שאפשר להתפלל לה' שיעזור לנו במשימה הקשה הזו:
"ותזכנו ברחמיך הרבים להתקרב לצדיקים אמיתיים שיש להם בחינת רוח נבואה, רוח הקודש באמת, באופן שנזכה על ידם לברר ולתקן הכח המדמה ולא יבלבל אותנו המדמה חס ושלום, רק נזכה שיהיה הכח המדמה ברור וזך וצח אצלנו בתכלית התיקון, באופן שנזכה על ידי זה לאמונה שלמה וישרה וברורה זכה וצחה ונכונה באמת…
ותצילנו ברחמיך הרבים ממנהיגים של שקר, שהם נקראים נביאי השקר… ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה על דעתנו שום ניחוש וקסם כלל, ונתרחק מדרכי המנחשים והקוסמים בכל מיני הרחקות ולא יהיה לנו שום אמונות כוזביות כלל.

רק נזכה תמיד להיות תמים עם ה' א-לוהינו ולהתנהג רק בתמימות ופשיטות באמת ובאמונה שלימה האמיתיות, כרצונך הטוב.

ונזכה כולנו לעבדך באמת… עד אשר נזכה לראות בטוב אשר תעשה לנו בעת שתחדש את עולמך… ותעשה עמנו חסדים רבים… ותביאנו מהרה חושה לארץ ישראל… ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו…". (ליקוטי תפילות ח"ב ח')

(ר' דניאל סרי-לוי. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אל ירך לבבכם
  • "כי השוחד יעור עיני חכמים" - המהות שבטעם
  • הצדקה והמשפט - גדולים מהזבח
  • הכהנים הלויים
  • רצון העם וסמכות המלך
  • "כי האדם עץ השדה"
  • זרוע לחיים וקיבה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.