הילת התפילין

"ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם."

במחקרי צילום הילת אדם, שכידוע לכל אדם יש הארה רוחנית שעוטפת אותו, הוכח כי צבעי ההילה משתנים מאדם לאדם. דירוג הצבעים הוא בסדר עולה, מהחומרי ביותר לרוחני ביותר: אדום, צהוב, ירוק, תכלת, כחול, סגול ולבן. הילה זה דבר רוחני, כשם שהנשמה היא רוחנית ויכולה להפעיל ולהזיז את הגוף, כך ההילה יוצרת שדה חשמלי אלקטרומגנטי סביב האדם וע"י מצלמת הילות מיוחדת (קריליאנית) ניתן לצלם ולקלוט את השדה החשמלי ולהמיר אותו לצבעים בהתאם לעוצמה.

החוקר פיטר מנדל מצא התאמה מוחלטת בין הפרעות בהילה לבין מחלות שונות והתברר כי מחלה מראה את ביטויה בהילה לפני שהיא מתגלית בגוף עצמו (בצורת כתמים כהים או מנומרים בתוך שדה ההילה). הילה אדומה מצביעה על אדם חומרני מאוד ונמוך מבחינה רוחנית ואילו הילה בצבעים הגבוהים מצביעה על היותו רוחני ונעלה.

ד"ר אריק נווה מבחירי הפיזיקאים בארץ קיבץ למחקרו 11 אנשי אקדמיה נכבדים, כולם יהודים שאינם דתיים, וביקשם להשתתף עימו במחקר צילומי הילה תחילה בצילום ללא תפילין ואח"כ בצילום עם תפילין. התוצאה הייתה מדהימה! אצל כולם ללא יוצא מן הכלל, לאחר הנחת התפילין שינתה ההילה את צבעה, והופיעו בה צבעים גבוהים יותר! תכלת, כחול ואפילו סגול. לדעת העוסקים בחקר ההילות, המסקנה הבלתי נמנעת היא שהתפילין אכן מרוממות את רמתו הרוחנית של האדם, ואף מספקות לנו הגנה חזקה מפני אנרגיות חיצוניות שליליות.

במחקרו המפורסם של איש המדע, ד"ר סטיבן שרם מארה"ב, שהוכיח במאמר שפרסם ב-2002 בירחון בריטי רב-יוקרה לרפואה סינית כי "נקודות המגע של התפילין של ראש ושל יד חופפות בדייקנות את נקודות הדיקור של הרפואה הסינית, שבאמצעותן ניתן לרומם את הרוחניות ולטהר את המחשבה. גם הדרך שבה מניחים תפילין, קודם של יד ואח"כ של ראש, ושוב חוזרים אל היד, הולמת את דרך הטיפול של הרפואה הסינית". והוא מסיים ואומר "שאין לי הסבר לעובדה שמסורת יהודית בת אלפי שנים, שלא היה לה כל קשר לתרבות הסינית, פועלת בפרוצדורה שלפיה פועלת שיטת הרפואה הסינית. אולם יהיה ההסבר אשר יהיה, אין ספק שהנחת תפילין היא דרך לטהר את הנשמה ולהביא להרמוניה של הרוח."

בסיכומם של דברים נמצא כי האדם המרכין ראשו בפני בוראו אשר חפץ רק בטובת האדם, ומתייחס בענווה להוראות התורה גם כאשר הבנתו אינה יורדת לסוף פנימיותם, מועיל ומטיב לעצמו לא רק לאחר עזיבתו את העולם, אלא גם כאן, בעולם הזה. יצויין, שבמחקרי ההילה הוכיחו כי גם בעת הגייה בפה בלימוד התורה וכן לאחר העלייה מטבילה במקווה, מתרוממת הארתו הרוחנית של האדם.

אכן, הדברים מרשימים. אך לאמיתו של דבר, הקורא אפילו רק אודות מעט מן הטמון בתפילין, מבין שהאמת עמוקה הרבה יותר עד אין קץ. שהרי עדיין לא הזכרנו את סוד תכני הפרשיות – המחולקות בתפילין של ראש בארבע תאים, ובתפילין של יד בתא אחד, והקבלת התכנים לתחומי הפיקוד של ארבעת חלקי המוח, ועוד…

  אין לנו אלא לסיים במילותיו של נעים זמירות ישראל, דוד המלך(תהילים יט, ט-י"א) :
"פקודי ה' ישרים משמחי לב,
מצות ה' ברה מאירת עינים;
יראת ה' טהורה עומדת לעד,
משפטי ה' אמת צדקו יחדו;
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים."

שבת שלום ומבורך לעם ישראל

(נשלח ונערך ע"י דניאל באבאייב מדברי הרב זמיר כהן שליט"א)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו"
  • איסור גאווה מן התורה – מניין?
  • ברכת המזון של זמננו
  • "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן"
  • ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמים לרוב
  • עינינו ראו ולא זר
  • "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן" – על המן כמבחן
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.