שני מנהיגים – שתי הנהגות

הדפסה הדפסה

עלייתו של יהושע

בפרשתנו אנו עדים לעלייתם של שני מנהיגים גדולים חדשים השונים זה מזה מהותית, הן באופיים והן בדרך עלייתם להנהגה.

ראשית אנו פוגשים במנהיגותו של יהושע: "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו: והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם: ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל: ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה:
"ויעש משה כאשר צוה ה' אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה: ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר ה' ביד משה" (במדבר כ"ז, יח-כג).

יהושע הוא בן דורו של משה, הדור המבוגר והאחראי של עם ישראל. יהושע – "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל" (שמות ל"ג, יא) – מתחיל את תפקידיו כמו כל רמטכ"ל בימינו: בתחילה טירון שרץ מצד לצד ומציית לפקודות, לאחר מכן הוא כבר סמל, סרן, סגן, מ"פ וכן הלאה, עד שלבסוף מתמנה להיות רמטכ"ל. יהושע מתקדם לאט לאט, בהשקעה ובהתמדה רבה במעלות ההנהגה, עד שלבסוף זוכה להחליף את משה רבנו בהנהגת העם.

עלייתו של פנחס

לעומתו, פנחס בן הדור הצעיר, רוח ה' מפעמת בכל אחד מאיבריו. פנחס הופך למנהיג מכורח הנסיבות בפתע פתאום, הוא אינו מטפס שלב אחר שלב במדרגות ההנהגה כיהושע, אלא זוכה בתהילה רגעית ומהירה בשל מעשהו המיוחד: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד:
"וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו: ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל" (במדבר כ"ה, ו-ח).

פנחס רואה את החרפה והבושה הנעשית במחנה ישראל כאשר אף לא אחד מהמנהיגים נוקף אצבע משה ואהרן עומדים בצד ואינם יודעים מה לעשות. הגמרא בסנהדרין מנסה לגשר על היעדר המידע שבפסוקים לגבי כל מה שהתרחש באותו הרגע: "תפשה בבלוריתה, והביאה אצל משה. אמר לו: בן עמרם! זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה – בת יתרו מי התירה לך? נתעלמה ממנו הלכה, געו כולם בבכיה, והיינו דכתיב והמה בכים פתח אהל מועד. וכתיב, וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה?
"אמר רב: ראה מעשה, ונזכר הלכה. אמר לו: אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני: הבועל את הנכרית קנאין פוגעין בו! – אמר לו: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא" (פב.).
המדרש מתאר את משה כמעורב בכל האירוע, אולם מהפסוקים עולה טון מעט אחר, כאילו משה ואהרן כלל אינם יודעים מה לעשות.

המחלוקת בין פנחס לזמרי

יוספוס פלביוס מתאר דו שיח שהתקיים בין משה לזמרי באותם רגעים.
זמרי הבהיר למשה שתם תפקידו, הנהגתו של משה נצרכה לימי המדבר ואילו עתה ישראל שוכן בארצו וכל איש בנחלתו לעצמו עכשיו יש חופש הפרט, תפיסות ליברליות, וכל אחד דואג לעצמו. תפקידיו של משה תמו, ולכן אל לו להתערב בנעשה עם בנות מדין כיוון שזה כבר לא חלק מאחריותו.
משה עומד דומם מול טענות אלו ואינו יודע כיצד להגיב. מנהיגותו המסודרת והמאורגנת של משה אינה יכולה להתמודד עם פרץ מעין זה.

פנחס רואה את הכול מהצד ומבין שהתגובה הראויה לא תבוא ממשה ואהרן זקני העדה. ברגע של קנאה הוא נוקם את נקמת ה' והורג את זמרי והמדיינית.
זמרי נשיא שבט שמעון לא הבין את משמעות הכניסה לארץ וההתנחלות בה. הוא ואנשי שבטו חשבו שתמה לאומיותו של ישראל בעת הכניסה לארץ ועתה כל איש לעצמו ותו לא.
זמרי טעה, ופנחס דאג להבהיר לו טעות זו. לכן גם נענשו שבט שמעון שלא זכו לנחלה עצמאית כיוון שלא הבינו את משמעות הישיבה בארץ.

שתי ההנהגות

בעקבות מעשהו, פנחס הופך למנהיג ישראל, אולם פנחס איננו מנהיג על פי הספר כמשה וכיהושע. בניגוד אליהם, לפנחס באותו הרגע הייתה היכולת וההבנה לבצע מעשה שונה ולא רגיל כדי למנוע את התפוררות ישראל. הנהגתו של פנחס היא בבחינת "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש".

שתי ההנהגות נחוצות בקיומו של עם. הנהגה הסדירה, השקולה, הנהגה שכדי להגיע לראשה יש צורך בעמל רב ובשנים רבות, לצד הנהגה מתפרצת ורגעית שעונה לבעיות שלעיתים ההנהגה הרגילה לא מסוגלת לתת להן מענה.

(הרב יעקב מדן. השיחה נאמרה בערב שבת פרשת פנחס ה'תשע"ד וסוכמה על ידי בנימין פרנקל. סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב. נשלח ע"י בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון (כל הזכויות שמורות) http://vbm.etzion.org.il)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • השיב את חמתי מעל בני ישראל
  • מה תרצה להיות שתהיה גדול? נביא
  • פרשת המוספין
  • ובני קרח לא מתו
  • היחס ל'טבעי'
  • התורה הנשית
  • כֵּן בְּנוֹת צְלָפְחָד דֹּבְרֹת?!
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.