שבועת יעקב ויוסף

כאשר יעקב מבקש מיוסף שיקברהו במצרים הוא לא מסתפק בבקשה אלא גם משביע את יוסף שאכן יעשה כדברו.
הדבר מעט מוזר, שכן לרוב מצינו שבועה כאשר יש אלמנט של חוסר אמון בין שני הצדדים כמו בין יעקב ללבן או בין אברהם למלך פלשתים. האם יעקב אכן חושב שיתכן שיוסף יחזור בו ולא יקבור אותו לפי בקשתו?

מסביר על כך הרמב"ן שהשבועה ליעקב ניתנה לא כדי "לסנדל" את יוסף אלא כדי לתת לו טיעון נוסף בעזרתו יכשנע את פרעה לתת לו לחזור לכנען ולקבור את יעקב. במקרה שבו פרעה לא יסכים לעניין, יוכל יוסף לומר שהוא התחייב לדבר כבר בשבועה, ובכך יעקב נותן ליוסף אפשרות נוספת לשכנע את פרעה שהוא חייב לקבור את אביו בארץ:
לא היה יעקב חושד בבנו הצדיק האהוב לו שימרה על מצות אביו ועל הדבר אשר הבטיחו ואמר אנכי אעשה כדבריך, אבל עשה כן לחזק הענין בעיני פרעה, אולי לא יתן לו רשות להפרד ממנו ויאמר לו שלח את אחיך ואת עבדיך ויעלוהו שם, או שיחפוץ פרעה שיקבר הנביא בארצו לכבוד להם ולזכות, ולכן השביעו, כי לא יהיה נכון להעבירו על שבועתו, וגם יוסף יצטרך יותר להשתדל בענין מפני השבועה, וכן היה הדבר כמו שאמר (להלן נ ו): עלה וקבור את אביך כאשר השביעך."

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • קבלת החלטות
  • "אני" או "אנחנו"
  • ברכת הצדיק
  • שא נא פשע אחיך
  • ישמך א-להים כאפרים וכמנשה
  • "איש אשר כברכתו ברך אותם"
  • "אל נא תקברני במצרים" (מז, כט)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.