ראיית הנולד

פרעה חולם שני חלומות שונים, שיש בינםמכנה משותף:
א. פרות רעות בולעות פרות טובות.
ב. שיבולים דקות בולעות שיבולים בריאות.
יוסף בפתרונו קובע נחרצות "חלום פרעה אחד הוא" – הפרות והשבלים הטובות מסמלים את שנות השובע במצרים, והפרות והשבלים הרעות מסמלים את שנות הרעב במצרים. יוסף בעצמו עונה מיד על שאלה מתבקשת "ועל השנות החלום" – מדוע חלום פרעה מורכב משני סיפורים המבטאים אותו רעיון?, ותשובתו – "כי נכון הדבר מעם האלה-ים וממהר האלה-ים לעשותו", החזרה פעמים מדגישה את המהירות שבהתגשמות החלום, כשם שהורה חוזר פעמים על דרישתו מבנו, להראות את נחיצות ודחיפות העניין.
עד כה, יוסף מציג את העובדות העתידות לבוא כפי שעולה מסיפור החלום – יגיעו שנות שובע, ולאחר מכן שנות רעב שישכיחו לחלוטין את הרגשת השובע שהיתה נחלת העבר. בליעת הפרות והשבלים הרעות את הפרות והשבלים הטובות מסמלת את העובדה המצערת ששנות הרעב יבלעו וישכיחו לגמרי את ההישגים שהושגו בשנות השובע, וכל העושר ששרר בתקופה הטובה ירד לטמיון בתקופה הרעה.

לכאורה תפקידו של יוסף כפותר חלומות תם בשלב זה, אך להפתעתנו, יוסף לא עוצר בשלב זה אלא מוסיף נדבך נוסף: "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע". יוסף לא מסתפק בשרטוט הבעיה שמציף החלום, אלא מציע פתרון מעשי מפורט ומדוקדק, כיצד לקחת את התרחיש השלילי שבחלום [=שנות הרעב יעלימו את הישגי העבר] ולהפוך אותו 180 מעלות ולנצלו בשביל לעבור בשלום את תקופת הרעב.
התיאור של שנות השובע שיוקדמו לשנות הרעב מהווה את שורש ההתמודדות עם המצב הקשה של שנות הרעב – בשנות השובע, שפע התבואה ייאגר ויישמר בחלקו הרב במחסנים, לטובת השנים הקשות של הרעב.
הצעתו של יוסף מהווה חידוש של ממש, שהרי הטבע האנושי הוא ליהנות בהווה מבלי לעשות חשבון כלפי העתיד, כמאמר העם "אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות" (ישעיה כב, יג). אנשים רבים מודעים לכך שהרגלי האכילה שלהם מזיקים לבריאותם ולעתידם, ואף על פי כן קשה להם לרסן את תאוותם בהווה בשביל רווחת העתיד.
גם במישור הכלכלי, משפחות רבות נכנסות למשבר כלכלי חמור, מפאת חוסר תכנון וראיית העתיד; מבזבזים את כספם כאן ועכשיו מבלי לחשוב מה יהיה מחר. בהצעתו, מדגיש יוסף, שתכונת המנהיג שיפקד על מבצע חסכון התבואה בשנות השובע הינה חכמה ובינה "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים", שהרי תכונות אלו הם המאפשרים את החיסכון בהווה מתוך ראייה ברורה של העתיד.
לפי חז"ל, הכינוי "חכם" מוענק לזה שרואה את הנולד [ולא רק מושפע מרשמי ההווה החולף במהרה], והנבון הוא זה שמבין דבר מתוך דבר, ועל כן חושב מספר צעדים קדימה. מנהיג שאינו מסוגל לתכנן מספר צעדים  קדימה – ייסוג אחורה.

(נשלח ע"י אהרון שטראוס)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כי נשני אלוקים" – מסליחת העבר להפריית העתיד
  • חלומות ופתרונותיהם
  • פתרונות יוסף ומטרתו במפגש עם אחיו
  • "קץ שם לחושך"
  • מדוע התנכר יוסף לאחיו?
  • להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
  • חלום פרעה ושאלתו ליוסף
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.