"וראית את אחורי ופני לא יראו"

"וראית את אחורי ופני לא יראו" – הגמרא על פסוק זה מפורסמת מאד (ומובאת כמובן ברש"י): "אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא: מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין" (ברכות ז ע"א)
על דברי רב חנא יש לשאול שתי שאלות של פשט: ראשית – מה פשר ההתגלות הזו למשה? ושנית – מה הקשר בין קשר התפילין של קודשא בריך הוא לבין י"ג המידות של רחמים שגילה לו למשה באותו מעמד, לאחר חטא העגל?

לאיזביצר יש פירוש נפלא ופשוט:"תפילין מרמזים על דביקות וחיבור (גם לפי פעולת הקשירה על הלב ובין העיניים, וגם על פי שמם: כמו 'נפתולי א-לוהים' או 'צמיד פתיל' שבפרשת פרה), היינו – שאנו מקושרין בהקב"ה. אף שיעבור עלינו מה – לא נתפרד ממנו". ("מי השילוח" ח"א דף צד ד"ה 'והסירתי')

אם ניזכר במה שכתוב בתפילין של הקב"ה, נוכל גם להסביר את הקשר בינם לבין חטא העגל וי"ג המידות של רחמים: "ותפילין דמארי עלמא – כתיב בהו 'מי גוי גדול'. היינו שהש"י משתבח בישראל שהם מתקשרים בו, וגם הש"י נקשר בהם. אף כי יחטאו – לא יהיה נתוק מהם אהבתו".

הסוד שנתגלה למשה בנקרת הצור הוא שאף לאחר החטא הכי גדול בתולדות עם ישראל – יש נקודה שבה עדיין ה' אוהב את ישראל בדיוק כמו שאהב אותם בימי האבות, וכמו שהיה מאז ומעולם. למרות חרון האף הגדול, ולמרות שה' רצה כמעט להשמידם – יש צד באהבה ההדדית שלא נפגם ולא יכול להפגם. אמנם, למשה נאמר גם "ופני לא יראו": במבט אל העבר אפשר לראות כיצד החטא אינו יכול לפגום בקשר, אך ביחס להווה – יש עבירה ועונש, ויש עדיין הסתר פנים.

גם בתפילין שלנו, שכתוב בהם "ואהבת את ה' א-לוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", יש הצהרה: בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו, ולמרות כל העונשים, ההסתרות והצרות – לא יהא שום פיחות באהבתנו אליו. לכך אנו מתפללים בשני המובנים: "ואהבתך אל תסיר/תסור ממנו לעולמים".

(ר' דניאל סרי-לוי. נשלח במסגרת "יוםיום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

 

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ככלותו לדבר איתו"
  • חמישה בקר ישלם תחת השור
  • על הפשרה
  • למה לפרשת כי תשא אין זוג?
  • שבועות באספקלריא של חטא העגל
  • "ופני לא יראו" – תקוה בעתיד נסתר
  • בין "משפטים" ל"כי תשא"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.