האור שביאור

"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאר"
פירש רש"י: "כל שאר נהרות אינם קרויים "יאורים", חוץ מ"נילוס", מפני שכל הארץ עשויה יאורים בידי אדם, ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם לפי שאין גשמים יורדין במצרים תדיר כשאר ארצות".

"יאור" הוא אמת מים המיועדת להעברת מים ממקום למקום, והמיוחד בנהר הנילוס הוא שכשהוא עולה על גדותיו, הוא מציף את אמת המים שלידו וע"י כך מעביר את המים לשאר האזורים שמסביבו.

יהודי נמשל ל"יאור"!
על יהודי להשקות מים מעצמו- את כל התורה שלמד – החומש, המשנה והתלמוד ולהעבירה לאחרים. ע"י כך זוכה שה"אור" שב"יאור" שהוא מעביר לאחרים ישפיע גם על עצמו משום שכשעושים טובה ליהודי מרגישים גם בלב תחושת סיפוק.
יהי רצון שנזכה להפנים את מה שאנו לומדים ומתוך הפנמה אמיתית זו שבאה מכל הלב, נעביר את ההפנמה הזו לאחרים.
אמן כן יהי רצון..
(נשלח ע"י צוריאל שנברגר)
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מהו עונשו של הגנב
  • ונחיה ולא נמות
  • מעל ידו
  • ככה יעשה לירא ד' שבוטח ודבק בו יתברך
  • "יעשה פרעה ויפקד פקידים" – מפתרון לשלטון
  • מה שהגיד לפרעה ומה שהראה לו
  • חטאם של האבות ותשובתם של השבטים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.