ארבע דרגות לאדם – לפרשת ניצבים

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע".
שאלות: א. מהו הטוב ומהו הרע? ב. מהו החיים ומהו המוות? ג.מדוע נכתב "את החיים ואת הטוב" – היה לו לומר "את החיים והטוב"!? וכן להפך "את המוות ואת הרע" היה לו לומר "את המוות והרע"!?
ונ" לענ"ד לתרץ את כל השאלות האלו ע"פ מה שאמרנו במסכת ברכות דף ז. " צדיק וטוב לו צדיק גמור, צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו רשע שאינו גמור, רשע ורע לו רשע גמור ". החיים והמוות שמדובר בפסוק אלו חיי העוה"ז – ה"חיים" אלו חיי' העוה"ז הטובים וה"מוות" אלו חיי' העוה"ז הרעים (עם צרות ויסורים).
ה"טוב" הוא גן עדן וה"רע" הוא גיהנום. ולפי זה יש לבאר שאומרת התורה שכל אדם יכול לתפוס לו אחת מד' דרגות אלו:
"את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע" "את החיים ואת הטוב" – זה צדיק גמור שיש לו גם חיים וגם טוב.
"את המוות ואת הרע" – זהו רשע גמור שיש לו גם מוות וגם רע. והיכן רמוזים השאר? אלא זה מה ששאלנו מדוע לי להוסיף "את"? אלא זה בא לרבות לי – "ואת הטוב" בא לרבות לי את הצדיק שאינו גמור שאע"פ שאין לו חיים – יש לו "ואת הטוב" הוא גן עדן. וכן "ואת הרע" בא לרבות לי רשע שאינו גמור שאע"פ שאין לו מוות אלא חיים טובים, מ"מ יש לו "ואת הרע" הוא גיהנום.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "כי בשרירות לבי אלך" - על חשיבה אינדיוודואליסטית מוטעית
  • "וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים!"
  • ברית ערבות מואב
  • ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה
  • "בפיך ובלבבך לעשותו"
  • מצוות התשובה
  • "למען הקים אותך היום לו לעם"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.