איך קוראים לקב"ה?

ושמי לא נודעתי?

פרשת וארא, מתחילה בפס' " וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם " , הפס' נראה די תמוה, שהרי מה הכוונה "לא נודעתי להם"? אבותינו לא היכרו את הקב"ה?
הרי אברהם אבינו היה הראשון שהכיר את הקב"ה והפיץ את שמו , ובעקבות כך הלך בציווי ה -"לך לך מארצך , ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" , האם הוא הלך למקום לא נודע בלי אמונה ובטחון במי ששלח אותו?

אם נתעמק בפס' נראה שיש לקב"ה הרבה שמות שונים שחלקם הס מלהזכיר.
מפרש רש"י – "לא נודעתי להם"- "לא ניכרתי להם במידה האמיתית שלי שעליה נקרא שמי , שהרי הבטחתי ולא קיימתי" .
אין הנ"ל בא חלילה לזלזל באבותינו הראשונים , אלא להבין ששמו של הקב"ה שיהיה ידוע להם, היה שם אחר ממה שנודע למשה רבנו .

הנהגות שונות מייחוס גרוע?

במרכז הפרשה מופיע עניין לקיחת עמרם את דודתו לאשה ונראה שאין הוא קשור כלל עם כל נושא הפרשה ועוד הזכרנו, שהקב"ה התגלה לאברהם אבינו ולמשה רבנו בשמותיו , אמנם שמות שונים עם משמעויות שונות אבל, נראה שהקב"ה מגלה את שמו דווקא לאנשים לא בדיוק מיוחסים. שהרי אברהם אבינו היה גר,ואביו תרח היה עובד אלילים , ולפי הכתוב, גם משה רבנו לא בדיוק נולד מייחוס טוב…לכאורה מנישואים אסורים – מה קורה כאן?

בימי האבות ,עבודת ה',הייתה אישית ופרטית ,כל מי שהתעלה בכוחות עצמו מעל מכשולי הזמן וגילה את ה' עבד אותו,אברהם אבינו מסר את נפשו לעבודת ה" ולמרות כל הקשיים הוא לא עירער על מידותיו .
ה' מתגלה לאברהם אבינו בשם "אל שדי", שמרמז על תקיפות ,הרמב"ן מסביר שהשם "שדי" מלמד על מידת הגבורה שבה הוא מנהיג את העולם, בספר בראשית הנהגת הקב"ה היא הנהגה טבעית , רעב- פדיון מרעב, מלחמה, והצלה, וזה הפירוש של המילה "שדי" משדד מערכות הטבע , מנצח את הטבע שאומר לעולמו די , ההנהגה כאן אינה מאפשרת לטבע "לעשות" כרצונו ,אלא מסדרת אותו , כשישראל עושים מצוות ויורדים גשמים בעתם ,זה עצמו נס בתוך הטבע שפועל כשכר ועונש.

ייחוס אחד והנהגה אחת לכולם…

למשה רבנו הייתה הנהגה ניסית , מעל הטבע, כמו מכות מצרים, המסע במדבר , דברים שאינם תלויים בשכר ועונש ,הנהגה זו הייתה "נעלה יותר" וסללה את הדרך לבני ישראל ע"י ביטחונם בקב"ה לסייע לו עצמו לקיים את ההנהגה הטבעית בארץ המובטחת לאברהם,ובכך לחבר בין שתי ההנהגות ,וזה קצת תמוה לאור ה"ייחוס" הן של של אברהם שהיה כידוע גר , והן של משה רבנו "שנולד מנישואים אסורים",אלא שאז עוד לא חלו איסורי החיתון ..[משה נולד לאחר נשואי הוריו בשנית לאחר גרושיהם].

רש"י מפרש שמשה רבנו נולד נתמלא הבית אורה, ועוד בניגוד לאברהם אבינו שהקב"ה קרא לו "לך לך מארצך" שזו מעלה גדולה , משה רבנו יזם בעצמו את הליכתו לגאול את ישראל, וכל זה למרות המום בדיבור שהיה לו , שכן אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וענו ,שהן המעלות שיש לאברהם ולמשה, שכן כל אחד בדרכו עבד את הקב"ה בלב שלם ,כך עלינו ללמוד מדרכם ולעבוד את הקב"ה ביושר, כדרך ההנהגה הטבעית ,שכן ההנהגה הניסית קיימת אך היא פחות גלויה ביום יום.

לקב"ה יש כאמור שמות שונים שכל אחד מסמל הנהגה אחרת, כנאמר " אהיה אשר אהיה",אך למעשה "אתה אחד ושמך אחד", כך גם כל אדם לפי מעלתו וייחודו בעבודת ה" וככה ,גם שאנו שונים זה מזה, ברגע שאנו מתאחדים ולא מזלזלים איש ברעהו, בדומה להנהגה הניסית שהשלימה את ההנהגה הטבעית וסייעה לה ,אנו משלימים את עבודת ה",[בדומה לחתן וכלה שנהפכים לאחד] וזוכים להתאחד עימו יתברך שמלא כל הארץ כבודו ולהגיע לייחוס הנעלה של "ממלכת כהניים וגוי קדוש" .

(נשלח ע"י יצחק מלוך)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו לאלוקנו....למה לשקר?
  • מדוע פרעה מפחד מהקולות?
  • מכת צפרדע
  • "בעבור זאת העמדתיך"
  • עוצמתו של משה
  • "החלש שורד"
  • "וידבר ד' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים " (ו, יג)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.