משיכת הלב למגנט האלוקי

סיפור ששמעתי מאבי מזכה הרבים רבי שלמה שטנצל זצ"ל על מעולה חדש מרוסיה לפני 60 שנים שלמד בישיבת חברון.

אבי שאל אותו מה אמרו ברוסיה על חודש אלול? וזה מה סיפר העולה החדש לאבי שכתב את הדברים:

"על הימים הנוראים האלה, שמעתי מיהודי שהגיע מרוסיה הסובייטית, דברי התעוררות שהביא מ"שם", הוא שמע בריגה שאלה, כתוב על הימים הללו "דרשו את ה' בהמצאו" הם ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים,שהשי"ת ממציא את עצמו ומתקרב אליהם, ושאלו שם, הרי השי"ת מצוי בכל השנה "מלוא כל הארץ כבודו", וענו היהודים ברוסיה המצויים בהתעוררות רוחנית של אלפי בעלי תשובה, במשל, באקלים הגשום של רוסיה מצויים מחסני ברזל חשופים לגשם, הנחלשים במשך הזמן, וכאשר רוצים לדעת אם הברזל נאכל או נשאר ברזל מהחלודה, תוחבים מגנט ארוך לתוכו, אם חשים משיכה למגנט בערימה, סימן הדבר על קיום ברזל, ואם המגנט לא חש בתגובה, אות הוא על חלודה וחידלון גמור.
כן הדבר בין ראש השנה ליום הכיפורים, הקב"ה יורד לתוך י' אמות של עולם הזה, ומתקרב לליבותיהם של כל בית ישראל בכל מקום שהם, אם היהודי חש בליבו משיכה למגנט לקב"ה המשוך ומעורר את הלב היהודי, אות הוא על חיים, ואם הלב דומם ללא תנועה וניד כל שהוא, אות הוא על גויעה רוחנית עילפון כריתות רוחנית, בימים אלה יכול כל יהודי בכל מצב שהוא לדעת היכן הוא עומד, את האמת, כדי שיידע מה לעשות".

(נשלח ע"י יונתן שטענצל)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בין דין לרחמים בחודש אלול
  • מלכויות, זכרונות ושופרות
  • מדוע מצווה לאכול בערב יום כיפורים?
  • קול השופר ושעבוד הלב
  • "מאה מיתות ולא קנאה אחת"
  • יום הדין - יום בריאת העולם
  • ריה"ל על יום הכיפורים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.