רמז לתחילת שנת הערלה

מתי מתחילת שנת הערלה?
מסביר הרמב"ם (הלכות נטע רבעי ומעשר שני פרק ט' הלכה ח'): "באחד בתשרי ראש השנה לערלה". וממשיך הרמב"ם שם: "ומאימתי מונין לערלה ורבעי?  משעת נטיעה.  ואינו מונה מראש השנה לראש השנה, אלא שלושים יום בשנה חשובין שנה–והוא שתקלוט הנטיעה, קודם השלושים יום; וכמה הוא סתם קליטה, לכל האילנות שתי שבתות". ולפיכך בהלכה ט' קובע הרמב"ם: "נמצאת למד, שהנוטע ארבעה וארבעים יום קודם ראש השנה, עלתה לו שנה; ואף על פי כן אין פירות הנטיעה הזאת מותרין בערלה או ברבעי, עד חמישה עשר יום בשבט–שהוא ראש השנה לאילן".
ומביא הרמב"ם דוגמא להלכה זו (שם בהלכה י'): "כיצד:  הנוטע אילן מאכל בחמישה עשר באב משנה עשירית ביובל, הרי הוא בתוך שני ערלה, עד חמישה עשר בשבט משנת שלוש עשרה".

זאת אומרת: רק לאחר חודש וחצי לפני חודש תשרי ועוד 12 חדשים של השנה השניה, ועוד 12 חודשים של שנה שלישית, ועוד 4 וחצי חודשים עד לט"ו בשבט, יוצאים הפירות מהגדרת ערלה. וסיכום של תקופה זו הוא 30 חודשים. "יהיה" שווה 30! 
על כך אומרת התורה פריו "יהיה לכם ערלים", לאו דוקא שלש שנים, אלא מספיקים לנו 30 חודשים.
(רפאל מגיד, לע"נ אביו מורו חיים אורי בן הרב לוי יצחק)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • קידוש החול
  • ואהבת לרעך כמוך - אני ה'
  • זריקת חיזוק
  • "ומקדשי תיראו" (יט, ל)
  • הקדמה לאיסורים - כגזרות
  • על ואהבת לרעך כמוך - היכן עובר הגבול?
  • קדושים תהיו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.