זריקת חיזוק

תקופת העומר בה אנו נמצאים, היא תקופה של דין. כל יום מוגבל, מחולק וספור לפי מידה מסוימת – חסד שבגבורה, גבורה שבתפארת וכו'… תקופה של בניה רוחנית וטיפוס במדרגות הקדושה הפרטניות עד לשלמות של מתן תורה בחג השבועות. כל אחד מאתנו נדרש להתבונן מחדש בכל חלקי הנפש שלו, על מנת לטהר אותם, לקדש אותם, לבנות את החלקים שיחברו את התמונה השלמה. התוצאה של עבודה מאומצת זו בנפשנו, עלולה לעיתים להביא לחלישות כוחות ורפיון הנפש ח"ו. בתוך הימים הלא פשוטים, מי שעושה את עבודת ההתבוננות, עשוי לגלות עוד ועוד חסרונות ולשאול את עצמו, מאיפה יהיה לי את הכוחות לתקן את כל אשר דורש תיקון…

בדיוק בעניין זה באה פרשת קדושים לעזור לנו. אחת מנקודות הציון הגדולות שבפרשה, היא הציווי "ואהבת לרעך כמוך". רבות דובר על ציווי זה כפסגת הפסגות של העבודה הרוחנית שלנו בעולם הזה, וככל שמדברים על זה, רואים עד כמה קשה ליישום הציווי הקדוש הזה. אלא שאם נתבונן שוב בכתוב, נראה שהוא לא מסתיים בזאת, אלא שכתוב "ואהבת לרעך כמוך: אני, ה".
אומר ה"שפת אמת": "קיום אמיתי ומלא של "ואהבת לרעך כמוך" הוא בגדר עבודה קשה מאוד. על כן אומר הקב"ה, "אני, ה'" – הריני מוכן לסייע בידך, שתוכל לקיים זאת אם אך יהא בך רצון אמיתי לזה". מדבריו של ה"שפת אמת", יכולים לקבל חיזוק גדול לקיום המצווה היקרה הזאת של אהבת חברים, אהבת ישראל ואהבת הבריות בכללן. אלא שאנו גם יכולים להשליך מכך על עבודתנו הרוחנית בכללה, בפרט בתקופה זאת.
בפרשה קצרה זאת מופיעות מספר פעמים האמירות "אני, ה" ו-"אני, ה' אלקיכם". הן כתובות כמעט לאחר כל ציווי הכתוב בפרשה. לומר לנו, אל תפחדו ואל תאמרו, אין בנו את תעצומות הנפש הנדרשות לצורך קיום כל העבודה. שלא יאמר מישהו "את-שבתתי תשמרו" איך אני אשמור שבת, זה כל כך קשה ודורש המון ויתורים… שלא יאמר מישהו "לא-תלך רכיל בעמיך, לא תעמד על-דם רעך… לא-תשנא את-אחיך, בלבבך; הוכח תוכיח את-עמיתך, ולא-תשא עליו חטא… לא-תקם ולא-תטר את-בני עמך" איך אפשר לחיות לפי אמות מוסר כל כך גבוהות, אני רק בן אדם… אלא מה שאומר ה"שפת אמת", מה שנדרש מאתנו הוא הרצון, רצון אמיתי לקיים ולעשות, להתקדש, ואת הכח לעשות זאת, ייתן לנו בורא עולם "אני, ה'", "הנתן לך כח, לעשות חיל"(דברים ח, י"ח). דווקא בתקופת העומר זה הזמן שבו נחוץ יותר מכל לזכור את הדברים האלה "אני, ה".

(נשלח ע"י מרכז מודעות http://www.mudaut.co.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אני ה'" ו"אני ה' א-לוהיכם"
  • לדון לכף זכות, או להוכיח?
  • "דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו"
  • קדושים תהיו
  • "ואהבת לרעך כמוך"
  • "ומקדשי תיראו" (יט, ל)
  • קידוש החול
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.