מהרי שלוש סאים

אומר המדרש שביקור המלאכים אצל אברהם התרחש בפסח, וזאת למדים מדברי אברהם לשרה: "מהרי שלוש סאים קמח סלת לושי ועשי עוגות" – "אמרת פרס הפסח הוה" (בראשית רבה מ"ח י"ב). וקשה שהרי למדנו ש"אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה, שהיא מ"ג בצים וחומש ביצה בינונים והוא עשרון" (שו"ע או"ח תנ"ו א') וכיצד אמר אברהם לשרה ללוש שלוש סאים בפסח ?

ונראה לפרש ע"פ מה ששאל הרמב"ן על אברהם אבינו " ולא ידענו למה הרבה בלחם כל כך לשלשה אנשים " וענה "ועל דרך הפשט, מהרי שלש סאים קמח לעשות מהן סלת, והנה הוציאה מכל השלש סאין סלת נקיה מעט" , ומצינו בקרבן העומר שקצרו שלוש סאין ומהם הכינו עשרון סלת (רמב"ם תמידין ומוספין ז' י"ב) , ולכן אמר אברהם לשרה שתכין רק שלוש סאים כדי שכמות הסולת תהיה עשרון ע"פ ההלכה.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • השבתת חמץ
  • רמז לזהירות בסעודה מסעודת אברהם
  • הא לחמא עניא
  • הכנה לקיום המצוות
  • הכנה לליל הסדר
  • שותפות האדם בגאולה
  • שביעי של פסח - תשועת עולם ותשועת שעה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.