ימי פורים אינם בטלים לעולם

"כל המועדים עתידים ליבטל וימי הפורים אינם בטלים לעולם, א"ר אלעזר אף יה"כ לא יבטל לעולם" (ילקוט שמעוני), וכן פסק הרמב"ם בסוף הלכות מגילה שלעתיד לבוא למרות שכל זכרון הצרות יבטל, ימי הפורים לא יבטלו (סוףהלכות מגילה).
הרמב"ם שבדר"כ מסיים את הלכותיו בדברי הגדה,אמונה ומוסר ע"מ להראות את חשיבות הנושא, גם כאן משתמש בטקטיקה דומה כדי להראות לנו אתגדלותו היתרה של המועד, כל החגים הם חגים של ההווה ואילו פרים הוא גם חג של העתיד .

במה זכה פורים למעלה כה גדולה? מה הוא כ"כ מיוחד? ומה ראה הרמב"ם להזכיר דווקא מעלה זו?
פורים הוא כביכול ה"טופ" של השנה (מבחינה רוחנית כמובן), הוא מסמל את פסגת עבודת כל שאר מועדי השנה. נאמר שאפילו יוה"כ הנורא בו אנו מרגישים התעלות אדירה הוא רק כפורים, כמו פורים. (אגב, ישנם חסידיות שמקיימות את האמרה כפשוטה ומזמרים ניגוני יוה"כ לפני תחילת הסעודה)  גם מבחינת סדר השנה הגיוני כי ההתעלות הכי גדולה תתקיים בסוף(חודש ניסן הוא ראש חודשי השנה) לאחר שעד עכשיו אספנו בכל מועד ומועד כוחות רוחניים להמשך.
פסח, הרגל הראשון, הוא מעיין תחילת הווצרות בני ישראל לעם. הקב"ה מוציא אותנו ממ"ט שערי טומאה ומביאנו על כנפי נשרים ע"מ לקבל תורה ולהגיע לנחלת ה', ארץ ישראל. ע"י הוא כמו תינוק היוצא ממעי אימו לאוויר העולם. לאחריו, מגיע חג השבועות בו ע"י מקבל על עצמו עול תורה ומצוות, אבל גם שם עם ישראל מקבל זאתמ בחינה הכרחית, כי אם באותו היום לא הייתה מתקבל תורה העולם היה נחרב, ואם ע"י לא היה מקבלה הוא היה מושמד כך שלא הייתה לו ממש ברירה, כמו נער בן 13 שלא ממש שואלים אותו אם הוא רוצה להשאר יהודי או לא, אם הוא רוצה לקבל על עצמו עול תורה כבר עכשיו או שהוא לא מרגיש מוכן כבר עכשיו.
בימים הנוראים ובחג הסוכות ע"י בכיכול מתחתן עם הקב"ה והם עוברים לדור בבית משותף, ממש מגיע למעלה אדירה של קרבה לקב"ה. אבל עדיין הכל נשאר בגדר יראה כי לע"י אין ברירה אחרת המועדים נכתבו מראש.
חנוכה ופורים (וכיום גם יום-העצמאות ויום-ירושלים) מתרחשים לאחר סיום תקופת הנבואה ותחילת תקופת החכמה (כבר לא דיבור ישיר אלא קשר ע"י לימוד תורה ומצוות, כבר לא הע"ז ששלטה בימי בית ראשון) הם עליה בצורת היחס לקב"ה כי עד עכשיו עשינו כי ככה כתוב וכי אנחנו לא רוצים להענש, אבל מעכשיו הדור קבלוה מאהבה.
כמו שמובא בספר מסילת ישרים, בהלכות תשובה לרמב"ם ובמקומות נוספים עבודת ה' מאהבה היא המעלה הגדולה יותר שבעבודת ה'.

פורים קשור יותר מכל לעתיד לבוא משום שהוא מסמל תהליך שלא כמו במועדים הקודמים שנעשה ע"י הנהגה באמצאות ניסים, אלא הנהגה באמצאות הטבע, כידוע אפילו שמו של הקב"ה איננו מופיע אפילו פעם אחת, אמנם ישנם מדרשים על פסוקים כמו "יבוא המלך והמן" שמוזכר בו שם ה' בראשי תיבות או "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"- מלכו של עולם, אך גם הם באים להראות שכמו שמרדכי הוא שליח גם אחשוורוש להמן הם שליחים, שכן אמרו חז"ל שאם לא יחזרו ע"י למוטב הקב"ה יעמיד להם מנהיג רשע כהמן שיטיל גזרות ויחזיר אותם לקב"ה (סנהדרין פרק חלק),  עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ז"א שבפורים האדם יבין שגם המן וגם מרדכי הם שליחי ה'.
לא סתם מביא הרמב"ם את מעלתם של ימי הפורים כמועד תמידי שכן זה מחזק את דעתו בסוף ספר שופטים (הלכות מלכים ומלחמות פרקים י"א ו-י"ב) שם הוא אומר כי אין לחשוב כי בימי המשיח ישתנו סדרי בראשית ע"י ניסים אלא עולם כמנהגו נוהגו הקב"ה מסדר את העניינים ע"י שליחים וגואל את עמו. האהבה באה דווקא כאשר ההנהגה היא טבעית ולא כמו שאנשים חושבים שאם ה' היה עושה היום נס כמו קריעת ים סוף כולם ישר היום מאמינים בקב"ה ומקימים מצוותיו, תמיד יש פתח לטענות שזה סתם טריק פשוט.

בעזרת ה', בעזרת ימי אלו נגיע למעלת אהבת ה' הטמונה בפורים ושנוכל לראות גם דרך הטבע את נפלאותיו וטובותיו של הקב"ה גם כיום בתקופה של הסתר פנים, שנזכה לגאולה קרובה במהירה בימינו, אמן.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מעלתו של פורים
  • האמנם טבח ללא הבחנה?
  • מחיר הפיזור
  • נזכרים ונעשים–שיחה לתענית אסתר
  • על הזהירות בפורים - דעה ומסר אישי
  • אחשוורוש מפורק לגורמים
  • מה הקשר בין מצות שילוח הקן למגילת אסתר?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.