יהושע כפרח הנהגה

"ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושוע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל"

"ושב אל המחנה"
מרמז על הסתלקותו לבית עולמו ויהושע הוא היורש

"משרתו" :
ששירת דווקא באותם הדברים שהכשירוהו לרשת את משרתו של משה.[וכנראה לא שולייה של רחצה…]

"יהושע בן נון" :
מששונה שמו מהושע ליהושע, הודגש בכוונת מכוון גם שם אביו כשם המרמז גם הוא על יעודו ובהשלמה גם ליעוד שמו – יהושע. וגם "בן נון". [יעוד כפול גם של מנחיל הארץ]
לרמז שהוא הוא גם יהיה זה שיקיים בארץ ישראל את אותו הספר שנבלע בין שני ה"נונים" ההפוכים בספר במדבר לאמור :
"ויהי בנסוע הארון…"
"נער" וכי היה נער ממש.
אלא מקודם נאמר שה' דבר פנים אל פנים אל משה והדגיש כאן התורה שהדיבור לא היה גם אל יהושוע שהוא לפי שעה בחזקת אך :"נער".
אם כן הביטוי "נער" כאן
אינו אלא ביטוי שהוא כפרח הנהגה ושהוא נועד לצמיחה ולגדולה כמחליפו של משה.
על כן "לא ימיש מהאוהל" המסמל את מקום ההכשרה ואת ההנהגה והקשר לה'.
לימים יהיה הוא יהושע ומשה באותו האוהל 
כמעט כשווים פורמאלית בהעברת אותה המשרה שנאמר :
"ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד ואצוונו.
התייצב כאן יהושע, הפעם לא כנער,לא כפרח הנהגה אלא כמנהיג הנוטל את המשרה
כמי שכביכול שווה לו למשה וראוי הוא גם הוא  הפעם לשמוע את ה'.

(נשלח ע"י משה אהרון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שבירת הלוחות והסיבה לכעס
  • כיצד "עושים שבת"?
  • אליהו ועובדיה - על היחס לכלל ישראל
  • שבועות באספקלריא של חטא העגל
  • קידוש ידיים ורגליים
  • לא תבערו כעס בכל מושבותיכם ביום השבת
  • לימוד זכות על חטא העגל
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.