מזבח הקטורת ובית שלישי – אור אחר

בפרשת השבוע ,פרשת תצווה
אירע לכאורה דבר מוזר.
מזבח הקטורת הופרד ממלאכת עשיית המשכן וכליו, שבפרשת תרומה.
ולא רק שהופרד כאמור אלא שבינם לבינם, הובאו כמחיצה עניינים שונים :אור התמיד , בגדי הכהונה וקורבנות .
פרשנים לא מעטים תהו על הענין וכל פרשן על פי נטיית ליבו והשקפתו בהגות ,תירץ מה שתירץ.
אבל לעניות דעתנו, דבר זה של הפרדתו והבדלתו של מזבח הקטורת והבאתו לאחר הדלקת נר התמיד ובגדי הכהונה
מכוון הוא.
והוא גם אחת ההוכחות הניצחות לכך כי תורתנו תורת אמת היא .
תורה אלוקית ההולכת מסוף העולם ועד סופו – גם בעת וגם בזמן.
לתורת אמת יש דרכים מגוונים משלה, כיצד להפריד בין הוראות שעה שדורות חלשים נצרכים להן
לבין הוראות שמסמלות בתוכנן הרעיוני את הנצח ואת האספקלריה האמיתית של האלוהות.
הוראות נורמטיביות אסטרטגיות ואשר על בסיס אותו המודל הרעיוני שלהן גם יתקיימו כך או אחרת לעד.
והנה זה למעשה סיפור ההפרדה וההבדל
המשכן על רוב כליו ובראשם מזבח העולה על הקורבנות הרבים שבו
היו והינם בבחינת הוראות שעה לדורות חלושים שאי אפשר היה להם בלעדיהם [ראה חטא העגל]
הוראות שעה אומנם ארוכה וארוכה מאד אך שלא יתקיימו לעד .
לא כן המודל והרעיון של מזבח הקטורת
המציב בכלל אלטרנטיבה אחרת שפויה ,אנושית ומוסרית יותר
לקשר הנצחי שבין אלוקים ואדם.
במקום ריח ניחוח שמקורו באש של מזבח: בחריכת בשרים והזיית דמים .
אלטרנטיבת הנצח היא ריח ניחוח של עשן קטורת .
לפיכך . במכוון הופרד מזבח הקטורת
להרחיקו במפורש מרחק נורמטיבי ואידאולוגי ממזבח העולה
לחברו דווקא לאור התמיד ולהראות כי פאר ושיא הלבוש השרד של הכהונה
הוא דווקא בדבר שמעבר והנעלה מהקורבנות
כאמור היא היא הקטורת
ומזבח הקטורת .
עתה אולי גם יובן מדוע מזבח העולה עשוי ביסודו מקרשים "עצי שטים" .
לרמז לא רק על נחיתותו בחומר ההישרדות לעומת המנורה ומזבח הקטורת
שנעשו כולם מזהב.
אלא כאמור לרמז גם על איכות החומר בבחינת שרידותו בטווח האסטרטגי המוגבל
בבחינת "עצי שטות".
שטות שנתפקח ממנה בדורות של גאולה.
ואם עוד נותר ספק בדבר מוסיפה התורה ומרמזת "
"נבוב לוחות תעשה אותו כאשר הראה אותך בהר כן יעשו"
שהוא מבחינה ערכית אסטרטגית, אין בו כלום
מאותן התכנים של לוחות הברית
הוא נבוב וחלול מהם במהותו האסטרטגית .
זו גם הסיבה שמזבח העולה נדחק בכלל החוצה.
ורק מזבח הקטורת נכנס פנימה ולא סתם פנימה.
אבל בראש רמזיה של התורה הינה העובדה המעניינת הבאה .
לענין מזבח העולה נאמר סתם : "קודש קודשים" [ והכוונה לכם]
רק על מזבח הקטורת נאמר "קודש קודשים לה'"
הנה כי כן ההבדל הגדול
בין הארעי [מזבח העולה]לבין הנצח [רעיונו של מזבח הקטורת].
והנה מה מצער שאפילו לאחר שנות אלפיים .
אפילו דורנו שלנו עדיין לא התפקח, עדיין לא נעור
ודומה שהוא בכלל שרוי בתרדמה עמוקה
אין בידנו עדיין התשתית הערכית ההכרחית
להבין ולהכיל את כל אלה.
ולא רק זאת קמה מנגד כת של "נמהרים"
שברוח משיחית ת/טפלה מבקשים לחלל את זו האתחלתא של הגאולה
ולהטביעה בביצה מיותרת של דמים נוספים
בכך שמטיפים להקדים את המאוחר.
קוראים הם בראש חוצות :
להעפיל לעלות להר,בלא שהעת והעם בכלל מוכשרים לכך
והיא לא תצלח. לא לא תצלח.
. הדבר אך יגרור שפך דמים נורא ומיותר.
הבית השלישי והאחרון לעולם לא יבנה במתכונת ועל פי כללי הבתים הקודמים לו .
ראו גם הפטרת הפרשה ביחזקאל שתהא תורה חדשה לבית ושאין הבית יבנה
רק אם הקדושה תהייה במעגלים רחבים סביב סביב להר הבית
[יחזקאל מג' ] ואנו בשלב זה רחוקים רחוקים מאותה הקדושה של "קודש קודשים"
לא בכדי גם הקדימה ההשגחה וחסמה את הדרך להר הבית
משום שעל פי האוריינטציה הקיימת לכל היותר יבנו מי שיחפצו בכך
תעתיק נאמן של הבתים הקודמים ואשר כל מהותם הייתה בשרים חרוכים ודמים מושפרצים
ואזי ממילא דינו יהא שוב להחרב
לפיכך בכוונת מכוון הניח הקב"ה את חרב הפיפיות המתהפכת הזו
של "הכנענים" החדשים בליבו של הר הבית
למנוע ממי שאין בידם תורת חיים של אמת
לבנות את בית חיי הנצח של האנושות כולה.
בכלל בית שלישי ייבנה ללא שפיכת טיפת דם אחת
לא בטרם בנייתו לא תוך בנייתו ואף לא לאחר מכן.
הבית ייבנה כשהוא יהיה נכון בראש ההרים.
וגם אנחנו נשתנה ונהייה נכונים וראויים
לקדם את פני הנצח
של ימות המשיח
והגאולה השלמה

(נשלח ע"י משה אהרון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ולא ישאו עוון ומתו"
  • בגדי הקודש
  • למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן
  • פרשת תצווה - "על לב אהרן"
  • "ואתה תצוה" - אגדה - אור אחר
  • מנורת הזהב
  • שבטי ישראל - חוקה אחת ומשפט אחד
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.