בגידת קודש

באתר זה מצויה שיחה מסוכמת מפי כב' ברב ליכטנשטיין בענין בגדי הקודש לאהרון הכהן.  ייאמר מיד ,דברים יפים ומופלאים . ועל אף שבאמת  בעיניי שלי,אינני ראוי להוסיף עליהם, בכל זאת  הדברים הבאים תובעים לצאת  גם הם לאורם שלהם .

עניין הבגדים שבפרשתינו פר' תצווה  מתחלק למעשה לשניים.

פר' תצווה בפתיח שלה פותחת למעשה בשלוש פיסקאות שונות לכאורה במילת המפתח : "ואתה"

הפיסקה הראשונה בענין נר התמיד

הפיסקה השניה  בענין הלקרב את אהרון ו ל"כהנו לי" ולצורך זה : עשיית בגדי הקודש שלו

והפיסקה השלישית . ענין עשיית הבגדים  בפועל ע"י חכמי הלב.

הנה אם כן  לראשונה עשיית הבגדים במימד הרוחני נכללה ונכרכה בפיסקת הביניים  דווקא בהקשר של  :

  הלקרב את אהרון למשה  [במימד הרוחני].

מכאן שלגבי הבגדים יש שני מימדים  המימד הראשוני והמשמעותי יותר היא דווקא העשייה הראשונה על ידי משה  ה"לקרב את אהרון " למדרגת משה, שהיא היא גם המובילה לתכלית הסופית להיותו ראוי  : "לכהנו לי" .

שהוא "כ"הינו – לי". שהוא כולו שלי כבכור הבכורות

  הבגדים אם כן הן אמצעי להשיג את הקדושה הנדרשת והנובעת מהאמור.

ודוק, תכלית זו  של לכהנו לי,כעיקר הינה תולדה של  "ואתה הקרב אילך את אהרון אחיך"

רק אחריה בא השלב המעשי  של : "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת".

ה"בגדי קודש " אם כן,אינן בעלות קדושה לעצמם,

אלא למימוש תכליתם של העלאתו של אהרון למדרגת הקדושה הראוייה

של "לכהנו לי " .

כאמור כהינו לי [ בכור הבכורות]

אם כן דומה שעתה נקל יותר אולי, לפרש  את הפסוק הבא :

"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת".

בגדי קודש שכאמור באמצעותם נרכשת קדושתו של אהרון .

שוב הדגש החוזר "אחיך"

לרמז על הזיקה המידית והישירה לקרבה אל משה בקדושה.

כשכביכול על מנת שיהא אכן  רוחנית קרוב אילך .

שאתה הייתה למעלה בסיני וביטלת את כל מהותך הגופנית הגשמית .

לצורך קרבה אילך  ואלי [לקב"ה]זקוק אהרון ל"בגדי קודש" .

אתה "בגדת" בגופך להתקדש עד כדי אי אכילה ושתייה ארבעים יום .

הוא יתקדש בדרגה אומנם יותר פחותה וכל הזמן בבגדים .

באותם ש"יבגוד" בהם בנטיית גופו הגשמית .

זהו שמכנה אותם הכתוהב: "בגדי קודש" .

ואכן גדולתו והתעלותו של משה מעבר :"לכבוד ותפארת"

שהכבוד מזכיר אך את הכובד שמטילים הבגדים על הגוף להצניעו ואולי אף עד כדי ביטולו  להצפתה  והשלטתה של הרוחניות המזוקקת המסומלת  – ב"תפארת" .

אם כן ,רק בהמשך, במסגרת הפיסקה השלישית של "ואתה" האחרון

בא שלב הביצוע הפיזי של עשיית הבגדים בפועל על ידי חכמי  הלב .

אשר אמורים לעשות את "בגדי הקודש" .

אך בדגש עליו עמדנו קודם לכן לא כקדושה לעצמם אלא  "לקדשו לכהנו לי".

לקדש בהם את אהרון וגם את בניו

ואכן בסוף פיסקה זו  וכגולת כותרת ,חוזרת התורה לרישא של הפיסקה השנייה המהותית כאמור ובאותם הביטויים האופייניים כאמור לאמור  :

"ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך לכהנו לי"

והזוכר ליתן חמישה לצדקה תבואהו ברכה

(נשלח ע"י משה אהרון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מנורת הזהב
  • הרהורי הלב
  • מזבח הקטורת ונשמת האדם
  • פורים ואחדות
  • וורט לפרשת תצווה
  • למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן
  • בנייה ומבנה בפרשות המשכן
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.